Zopiclone Teva 7,5mg Tabl 30 X 7,5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De behandeling met Zopiclone Teva 7,5 mg moet zo kort mogelijk duren. Langdurig doorlopend gebruik is niet aanbevolen.

De behandelingsperiode moet over het algemeen variëren tussen een paar dagen en 2 weken,met een maximum van 4 weken inclusief afbouwfase. Het is raadzaam om de patiënt hierover inte lichten voordat de behandeling wordt ingezet. In sommige gevallen kan het nodig zijn om debehandeling te verlengen na de maximale periode. Dit mag echter alleen gebeuren na eenherevaluatie van de toestand van de patiënt.

  • Pediatrische patiënten

Zopiclone Teva 7,5 mg is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten jongerdan 18 jaar.

De aanbevolen dosis voor volwassenen is 7,5 mg (één tablet). Deze dosis mag nietoverschreden worden.

  • Oudere patiënten, patiënten met leverinsufficiëntie of chronische ademhalingsinsufficiëntie

Behandeling moet worden gestart bij een dosering van 3,75 mg (een halve tablet). Hoewel er geen stapeling van zopiclon of zijn metabolieten werd waargenomen bij patiënten metnierinsufficiëntie, is het raadzaam om de behandeling bij patiënten met een verminderdenierfunctie in te zetten bij 3,75 mg (een halve tablet).

De behandeling moet worden ingezet bij de laagste aanbevolen dosis. De maximale dosis mag niet overschreden worden.

Wijze van toediening

Het geneesmiddel moet onmiddellijk vóór het slapengaan oraal worden ingenomen.

Samenstelling

Eén filmomhulde tablet bevat: 7,5 mg zopiclon

Hulpstoffen met bekend effect: 31,37 mg lactosemonohydraat/filmomhulde tablet

  • Kern

Lactosemonohydraat, calciumwaterstoffosfaat dihydraat, maïszetmeel, voorgegelatineerdzetmeel, natriumcroscarmellose, colloïdaal anhydrisch silicium, magnesiumstearaat.

  • Filmomhulsel

Titaandioxide (E171), methylhydroxypropylcellulose.

Indicatie

Kort durende behandeling van slapeloosheid


Benzodiazepines of benzodiazepineachtige stoffen zijn alleen geïndiceerd als de stoornis ernstig
of invaliderend is of als deze de persoon onderwerpt aan een aanzienlijke emotionele belasting.

Gegevens
CNK1690544
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte35 mm
Lengte85 mm
Diepte32 mm
Hoeveelheid verpakking30
Bijsluiter