Xarelto 15mg Filmomh Tabl 42 X 15mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • Acute behandeling: 15 mg 2 x /dag gedurende 3 weken
 • Preventie van recidieven: 20 mg 1 x /dag
 • 20 mg /dag

Toedieningswijze

Indicatie

Preventie van CVA en systemische embolie

 • Bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren
 • met een of meer risicofactoren, zoals
  • congestief hartfalen
  • hypertensie
  • leeftijd >= 75 jaar
  • diabetes mellitus
  • eerdere CVA of TIA (transient ischaemic attack)

Diep veneuze trombose

 • Behandeling
 • Preventie van recidieve diepe veneuze trombose en pulmonale embolie na een acute diepe veneuze trombose
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
Actieve klinisch significante bloeding.
Letsel of een aandoening, die beschouwd wordt als een significant risico op een ernstige bloeding. Hierbij kan het gaan om huidige of recente zweervorming in het maagdarmkanaal, aanwezigheid van maligne neoplasmata met een hoog bloedingsrisico, recent hersen- of spinaalletsel, recente hersenoperatie of een spinale of oftalmologische operatie, recente intracraniale bloeding, bekende of vermoede slokdarmvarices, arterioveneuze malformaties, vasculaire aneurysmata of ernstige intraspinale of intracerebrale vaatafwijkingen.
Gelijktijdige behandeling met andere antistollingsmiddelen, zoals niet-gefractioneerde heparine (UFH), laagmoleculairgewichtheparines (enoxaparine, dalteparine enz.), heparine derivaten (fondaparinux enz.), orale antistollingsmiddelen (warfarine, dabigatran etexilaat, apixaban, enz.) wordt niet aanbevolen tenzij in het specifieke geval dat er van antistollingsmiddel wordt gewisseld of als UFH wordt gegeven in een dosering die nodig is om een centrale veneuze of arteriële katheter open te houden.
Leveraandoening gepaard gaande met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico, waaronder cirrotische patiënten met Child-Pugh B en C .
Zwangerschap en borstvoeding .

Gegevens
CNK2888642
FabrikantenBayer
MerkenBayer
Breedte45 mm
Lengte114 mm
Diepte30 mm
Hoeveelheid verpakking42
Bijsluiter