Viramune Susp Buv 240ml 50mg/5ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Patiënten >= 16 jaar

 • Dag 1 - 14: 20 ml (200 mg) /dag
 • Vanaf dag 15 of na verdwijnen huiduitslag (max. na 28 dagen): 2 x 20 ml (200 mg) /dag + min. 2 aanvullende antiretrovirale middelen

Patiënten < 16 jaar

 • Dag 1 - 14

 • 150 mg /m² /dag

 • OF 4 mg /kg /dag
 • Vanaf dag 15 of na verdwijnen huiduitslag (max. na 28 dagen)
 • 2 x 150 mg /m² /dag
 • < 8 jaar: 7 mg /kg /dag
 • > 8 jaar: 4 mg /kg /dag
 • Max. 400 mg /dag

Toedieningswijze

 • De totale dosering toedienen met het bijgeleverde doseerspuitje
 • Met of zonder voedsel
Indicatie

HIV-1

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).
Het opnieuw toedienen aan patiënten bij wie de behandeling definitief gestaakt moest worden vanwege ernstige rash, rash gepaard gaande met constitutionele symptomen, overgevoeligheidsreacties, of klinische hepatitis door nevirapine gebruik.
Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh C) of uitgangswaarden van ASAT of ALAT hoger dan 5 maal de bovengrens van de normaalwaarden, totdat de normaalwaarden van ASAT/ALAT zijn gestabiliseerd tot onder 5 maal de bovengrens van de normaalwaarden.
Het opnieuw toedienen aan patiënten bij wie de waarden van ASAT of ALAT hoger waren dan 5 maal de bovengrens van de normaalwaarde tijdens voorgaande nevirapinebehandeling, en waarbij opnieuw leverfunctieafwijkingen optraden kort na herhaalde toediening van nevirapine.
Gelijktijdige toediening van kruidenpreparaten die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, vanwege de kans op verlaagde plasmaconcentraties en afname van het klinische effect van nevirapine).

Gegevens
CNK1470590
FabrikantenBoehringer Ingelheim
MerkenBoehringer
Breedte98 mm
Lengte147 mm
Diepte55 mm
Hoeveelheid verpakking1
Bijsluiter