Tritace Comp 56 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Tritace® bevat een geneesmiddel dat ramipril wordt genoemd. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die "ACE-remmers" (Angiotensine-Conversie-Enzym remmers) worden genoemd.

Tritace® werkt door:

 • in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen.
 • uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
 • het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.
Gebruik

Hypertensie

 • Startdosis: 1,25 - 2,5 mg /dag
 • De dosis om de 2 - 4 weken verdubbelen
 • Max. 10 mg /dag

Cardiovasculaire preventie

 • Startdosis: 2,5 mg, 1 x daags
 • De dosis na 1 - 2 weken te verdubbelen en dan nog eens na 2 - 3 weken
 • Onderhoudsdosis: 10 m

Nierziekte

 • Bij patienten met diabetes en micro-albuminurie

 • Startdosis: 1,25 mg, 1 x daags

 • De dosis geleidelijk verhogen tot 2,5 mg na 2 weken en tot 5 mg na nog eens 2 weken
 • Bij patienten met diabetes en minstens een cardiovasculair risico
 • Startdosis: 2,5 mg 1 x daags
 • De dosis geleidelijk verhogen tot 5 mg na 2 weken en tot 10 mg na nog eens 2 weken
 • Bij patienten met niet-diabetische nefropathie
 • Startdosis: 1,25 mg 1 x daags
 • De dosis geleidelijk verhogen tot 2,5 mg na 2 weken en tot 5 mg na nog eens 2 weken

Symptomatische hartinsufficientie

 • Startdosis: 1,25 mg per dag
 • De dosis geleidelijk verhogen tot max. 10 mg in 2 toedieningen /dag

Secundaire preventie na een acuut myocardinfarct

 • De behandeling 48 uur na een myocardinfarct starten bij een klinisch en hemodynamisch stabiele patient
 • Startdosis: 1,25 - 2,5 mg 2 x daags gedurende drie dagen
 • De dosis om de 1 - 3 dagen verdubbelen tot 5 mg 2 x daags

Toedieningswijze

 • De tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip innemen
 • De tabletten kunnen met of na de maaltijden ingenomen worden, omdat de inname van voedsel geen invloed heeft op de biobeschikbaarheid.
 • Inslikken met vloeistof, zonder kauwen of pletten
Samenstelling

Elke tablet bevat 10 mg ramipril.

Hulpstoffen:

 • Hypromellose
 • Gepregelatiniseerd maïszetmeel
 • Microkristallijne cellulose
 • Natriumstearylfumaraat
Indicatie
 • Hypertensie
 • Reductie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
  • bij patiënten met manifeste atherotrombotische cardiovasculaire ziekte (voorgeschiedenis van coronair hartlijden of CVA, of perifeer vaatlijden)
  • bij patiënten met diabetes en minstens een cardiovasculaire risicofactor
  • tijdens de acute fase van myocardinfarct, bij patienten met klinische tekenen van hartinsufficientie indien de behandeling wordt gestart > 48 uur na een acuut myocardinfarct
  • Nierziekte
  • Glomerulaire diabetische nefropathie in een vroeg stadium gekenmerkt door de aanwezigheid van micro-albuminurie
  • Manifeste glomerulaire diabetische nefropathie gekenmerkt door macroproteinurie bij patienten met minstens een cardiovasculaire risicofactor
  • Manifeste glomerulaire niet-diabetische nefropathie gekenmerkt door macroproteinurie >= 3 g/dag
  • Symptomatische hartinsufficientie
Contra indicatie

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen of voor een andere ACE-remmer (Angiotensine-Conversie-Enzym remmer).
- Voorgeschiedenis van angio-oedeem (hereditaire, idiopathische of te wijten aan een vorige angio-oedeem met ACE-remmers of AIIRAs)
- Extracorporale behandelingen die leiden tot contact van bloed met negatief geladen oppervlakken
- Significante bilaterale arteria renalis stenose of stenose van de arteria renalis van één enkele functionerende nier.
- Tweede en derde trimester van de zwangerschap
- Ramipril mag niet gebruikt worden bij patiënten met een hypotensieve of hemodynamisch instabiele toestand.
- Het gelijktijdig gebruik van Tritace met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsufficiëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) ."

Gegevens
CNK2115079
FabrikantenSanofi
MerkenSanofi
Breedte65 mm
Lengte90 mm
Diepte30 mm
Hoeveelheid verpakking56
Bijsluiter