Terbinafine Teva Comp 98 X 250mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassenen

250 mg eenmaal per dag.

De duur van de behandeling varieert en is afhankelijk van de indicatie en de ernst van de infectie.

  • Huidinfecties

Vermoedelijke duur van de behandeling is als volgt:

Tinea pedis/manuum (interdigitaal, plantair/moccasin type): 2 tot 6 weken

Tinea corporis: 4 weken

Tinea cruris: 2 tot 4 weken

  • Onychomycose

Bij de meeste patiënten duurt de behandeling 6 weken tot 3 maanden. Een behandeling van 3 maanden is bij teennagelinfecties meestal voldoende, hoewel enkele patiënten mogelijk 6 maandenof langer behandeld moeten worden. Een slechte uitgroei van de nagel in de eerste weken van debehandeling kan een aanwijzing zijn dat de behandeling bij deze patiënten langer zal duren.Soms zijn de symptomen van een infectie pas enkele weken na de mycologische genezingverdwenen.

Verminderde leverfunctie

Terbinafine tabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met een chronische of actieve leverziekte.

Verminderde nierfunctie

Het gebruik van terbinafine tabletten werd niet adequaat onderzocht bij patiënten met eenverminderde nierfunctie en wordt bijgevolg niet aanbevolen in deze populatie.

Pediatrische patiënten

Een evaluatie van de veiligheidservaring met oraal terbinafine bij kinderen, die 314 patiënten inslootdie deelnamen aan de UK LAMISIL® Post Marketing Surveillance studie, toonde aan dat hetbijwerkingenprofiel bij kinderen vergelijkbaar is met dit dat waargenomen wordt bij volwassenen. Erwaren geen aanwijzingen van nieuwe, ongewone of ernstigere reacties dan deze die waargenomenworden in de volwassen populatie. Omdat de gegevens echter nog steeds beperkt zijn, wordt zijngebruik niet aanbevolen.

Gebruik bij bejaarden

Er zijn geen aanwijzingen dat bejaarde patiënten (van 65 jaar of ouder) andere doseringen nodighebben of andere bijwerkingen ervaren dan jongere patiënten. Bij deze leeftijdsgroep moet errekening gehouden worden met de mogelijkheid van een verminderde lever- of nierfunctie.

Wijze van gebruik

De tabletten worden oraal met water ingenomen. Ze moeten bij voorkeur elke dag op hetzelfdetijdstip ingenomen worden, en kunnen op een nuchtere maag of na de maaltijd worden ingenomen.

Samenstelling

Elke tablet bevat 281,3 mg terbinafinehydrochloride, overeenkomend met 250 mg terbinafine.

Microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (Type A), hypromellose, colloïdaal gehydrateerdsilicium, magnesiumstearaat.

Indicatie

Schimmelinfecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door Trichophyton (bijv. T. rubrum, T.mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis en Epidermophyton floccosum.

  1. Terbinafine is geïndiceerd voor de behandeling van ringworm (tinea corporis, tinea cruris, tineapedis en manuum) wanneer een orale behandeling aangewezen lijkt vanwege de plaats, ernstof mate van de infectie.
  2. Terbinafine is geïndiceerd bij de behandeling van onychomycose.
Gegevens
CNK2618957
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte85 mm
Lengte117 mm
Diepte60 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter