Telmisartan EG 80 Mg Filmomh Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Hypertensie

 • Gewoonlijke dosis: 20 - 40 mg per dag, 1 x /dag
 • Max. dosis: 80 mg per dag, 1 x /dag
 • Het max. effect wordt bereikt na 4 - 8 weken

Cardiovasculaire preventie

 • Aanbevolen dosis: 80 mg per dag, 1 x /dag

Toedieningswijze

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in Telmisartan EG?

 • De werkzame stof in Telmisartan EG is telmisartan, elke tablet bevat 20 mg/40 mg/80 mg telmisartan.
 • De andere stoffen in Telmisartan EG zijn:

Natriumhydroxide
Povidon (K25)
Meglumine
Lactosemonohydraat
Crospovidon
Geel ijzeroxide (E172)
Magnesiumstearaat
De filmomhulling bevat:
Hypromellose
Titaandioxide (E171)
Macrogol 400
Talk
Geel ijzeroxide (E172)

Indicatie
 • Hypertensi
 • Cardiovasculaire preventi
  • bij manifeste atherotrombotische cardiovasculaire ziekte (voorgeschiedenis van coronair hartlijden, beroerte of perifeer vaatlijden)
  • of bij type 2 diabetes mellitus met gedocumenteerde eindorgaanschade
Contra indicatie

Wanneer mag u Telmisartan EG niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie .
 • u bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter het gebruik van Telmisartan EG te vermijden in het begin van de zwangerschap - zie de rubriek over zwangerschap).
 • u heeft ernstige leveraandoeningen zoals galstuwing of galwegobstructie (problemen met de afvoer van gal uit de lever en galblaas) of een andere ernstige leveraandoening.
 • u heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

Vertel uw arts of apotheker wanneer een van de bovenstaande gevallen voor u van toepassing is voor u Telmisartan EG inneemt.

Gegevens
CNK3046331
FabrikantenEurogenerics (EG) Generics & Consumer
MerkenEurogenerics (EG)
Breedte43 mm
Lengte137 mm
Diepte60 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter