Tadalafil Teva Filmomh Tabl 4 X 20,0mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De geadviseerde dosering is eenmaal daags 5 mg (komt overeen met een kwart van een tablet)
iedere dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip. Uw arts kan afhankelijk van uw reactie op
Tadalafil Teva de dosis naar 2,5 mg aanpassen. Dit zal gegeven worden als een tablet van 2,5 mg.
Neem Tadalafil Teva niet vaker dan een keer per dag.
Gebruik van Tadalafil Teva eenmaal daags kan nuttig zijn voor mannen die verwachten twee keer per
week of vaker seksueel actief te zijn. Wanneer u Tadalafil Teva eenmaal daags inneemt, bent u op elk
moment van de 24 uur van de dag in staat een erectie krijgen wanneer u seksueel wordt geprikkeld.
Dosering op verzoek
De geadviseerde begindosis is een tablet van 10 mg (komt overeen met een halve tablet) voor de
seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te zwak voor u is, kan uw arts de dosis verhogen tot 20
mg (komt overeen met één tablet). U kunt de dosis ten minste 30 minuten voor de seksuele activiteit
innemen.
Tadalafil Teva is tot 36 uur na het innemen van de dosis werkzaam.
U mag doseringen van 10 mg en 20 mg niet vaker dan eenmaal per dag gebruiken. Zij zijn bedoeld voor
gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en worden niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks
gebruik.

Samenstelling

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is tadalafil.
Elke 20 mg tablet bevat 20 mg tadalafil.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, povidon,
crospovidon en natriumstearylfumaraat.
- De filmomhulling is gemaakt van poly(vinylalcohol), macrogol, titaandioxide (E171), talk en geel
ijzeroxide (E172).

Indicatie

Tadalafil Teva is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is
aan de orde wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden
die geschikt is voor seksuele activiteit. Tadalafil Teva heeft aangetoond dat het de mogelijkheid tot het
krijgen van een erectie geschikt voor seksuele activiteit sterk verbetert.
Tadalafil Teva bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep van geneesmiddelen die
fosfodiësteraseremmers type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt Tadalafil Teva de
bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een
verbetering van uw erectie. Tadalafil Teva werkt niet als u geen erectiestoornis heeft. Het is belangrijk
om te weten dat Tadalafil Teva niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten
weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis
zou gebruiken.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
  6 van deze bijsluiter.
 • U gebruikt een organisch nitraat in enigerlei vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals
  amylnitriet). Dit is een groep van geneesmiddelen ("nitraten") die gebruikt worden voor de
  behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat Tadalafil Teva de werking
  van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet
  of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts. (Zie rubriek "Gebruikt u nog andere
  geneesmiddelen ?")
 • U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
 • U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.
 • U heeft een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
 • U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterieur
  oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als "ooginfarct".
 • U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is
  hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge
  bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Tadalafil
  Teva, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat
  gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.
Gegevens
CNK3569118
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte45 mm
Lengte104 mm
Diepte27 mm
Bijsluiter