Systen Tts 50mcg Pleisters 24

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Cyclische behandeling

 • Een pleister 2x per week.
 • Elke pleister voor transdermaal gebruik wordt gedurende 3 à 4 dagen continu gedragen en na deze periode onmiddellijk vervangen door een nieuwe pleister
 • Een behandeling gedurende 3 weken (= 6 applicaties) wordt gevolgd door 7 dagen zonder behandeling

Continue behandeling

 • Tijdens deze continue behandeling wordt de pleister voortdurend gebruikt
 • Het progestageen wordt toegediend gedurende 12 tot 14 opeenvolgende dagen van elke maand, behalve bij vrouwen die een hysterectomie ondergingen

Toedieningswijze

 • De huid waarop de pleister gebruik wordt aangebracht moet droog, schoon en intact zijn
 • De pleister wordt best op een plaats gekleefd die weinig plooien vormt tijdens het bewegen zoals de buik, bovenbeen, rug. Nooit op de borst kleven
 • De pleister moet onmiddellijk worden gebruikt na opening van het zakje. Een deel van de beschermstrook moet verwijderd worden. Het blootgestelde deel van de pleister moet worden aangebracht op het gekozen lichaamsoppervlak door de pleister van de rand tot in het midden op het lichaam te kleven; kreuken van de pleister moet vermeden worden. Vervolgens moet het tweede deel van de beschermstrook verwijderd worden en de rest van de pleister op het lichaam worden gekleefd. De handpalm wordt gebruikt om de pleister voor transdermaal gebruik op de huid te kleven en om de pleister voor transdermaal gebruik op huidtemperatuur te brengen. Dit optimaliseert het klevend vermogen van de pleister voor transdermaal gebruik
 • Tijdens het aanbrengen van de pleister moet men zoveel mogelijk vermijden de kleeflaag met de vingers aan te raken
 • Om de pleister te verwijderen neemt men de rand van de pleister tussen beide vingers en trekt men de pleister geleidelijk van de huid
 • Kleefstof achtergebleven op de huid na wegnemen van de pleister kan verwijderd worden door wassen met water en zeep of door de kleefstof er af te wrijven met de vingers
 • Indien de pleister is losgekomen en hierdoor verloren of onbruikbaar is, dan dient hij te worden vervangen door een nieuwe pleister voor transdermaal gebruik. De normale wisseldag blijft echter behouden
 • Een nieuwe pleister mag niet onmiddellijk op dezelfde plaats op de huid worden gekleefd
 • Er moet minstens een tijdspanne van 1 week zijn tussen 2 applicaties van een pleister op dezelfde plaats
 • Het lichaamsdeel waarop de pleister werd gekleefd mag niet aan direct zonnelicht worden blootgesteld
Indicatie
 • Hormoonsuppletietherapie (HST) bij symptomen van oestrogeendeficiëntie bij postmenopauzale vrouwen, of bij vrouwen die een ovariëctomie ondergingen.
 • Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico van toekomstige breuken die een intolerantie of een contra-indicatie vertonen voor andere geneesmiddelen goedgekeurd voor de preventie van osteoporos
Contra indicatie

- Aanwezigheid of vermoeden van borstkanker; verleden van borstkanker;
- Aanwezigheid of vermoeden van oestrogeengevoelige kwaadaardige tumoren (bv. endometriumkanker)
- Onbehandelde atypische endometriumhyperplasie;
- Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
- Verleden van veneuze trombo-embolieën of huidige veneuze trombo-embolieën (diep veneuze trombose, longembolie);
- Actieve of recent doorgemaakte arteriële trombo-embolische aandoeningen (cerebrovasculair accident, angina pectoris, myocardinfarct);
- Bekende trombofiele aandoeningen (zoals proteïne C, proteïne S of antitrombine deficiëntie, );
- Acute leveraandoening, of leveraandoening in de anamnese zolang de leverfunctiewaarden niet genormaliseerd zijn;
- Porfyrie;
- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).

Gegevens
CNK2672673
FabrikantenJohnson & Johnson, Theramex
MerkenJohnson & Johnson
Breedte91 mm
Lengte100 mm
Diepte30 mm
Hoeveelheid verpakking24
Bijsluiter