Sildenafil Teva 100mg Kauwtabletten 24x 100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Gebruik door volwassenen:

De aanbevolen dosis is 50 mg, in te nemen naar behoefte ongeveer één uur voorafgaand aanseksuele activiteit.

De tabletten moeten gekauwd worden alvorens ze door te slikken.

Op basis van de effectiviteit en de verdraagbaarheid kan de dosis worden verhoogd naar 100 mgof worden verlaagd naar 25 mg. De maximale aanbevolen dosis bedraagt 100 mg. De maximaleaanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag. Wanneer Sildenafil Teva tegelijk met voedselingenomen wordt, kan het intreden van de werking langer duren dan bij inname in nuchteretoestand.

Speciale populaties

  • Ouderen

Aanpassingen van de dosering zijn bij ouderen niet nodig (≥ 65 jaar oud).

  • Nierinsufficiëntie

De aanbevolen doseringen die worden beschreven bij 'Gebruik door volwassenen' zijn vantoepassing voor patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring = 30-80 mL/min).Aangezien de klaring van sildenafil bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring<30 mL/min) verminderd is, dient een dosis van 25 mg overwogen te worden. De dosis kan zonodig stapsgewijs worden verhoogd naar 50 mg tot 100 mg op basis van de effectiviteit en deverdraagbaarheid.

  • Leverinsufficiëntie

Aangezien de klaring van sildenafil bij patiënten met leverinsufficiëntie (bv. cirrose) verminderd is,dient een dosis van 25 mg overwogen te worden. De dosis kan zo nodig stapsgewijs wordenverhoogd naar 50 mg tot 100 mg op basis van de effectiviteit en de verdraagbaarheid.

  • Gebruik door patiënten die andere geneesmiddelen innemen:

Met uitzondering van ritonavir, waarvoor gelijktijdige toediening met sildenafil niet wordtaanbevolen, dient een aanvangsdosis van 25 mg overwogen te worden bijpatiënten die gelijktijdig worden behandeld met CYP3A4-remmers.

Om de kans op ontwikkeling van orthostatische hypotensie tot een minimum te beperken, dienenpatiënten stabiel op alfablokkertherapie te zijn gestabiliseerd voordat met de behandeling metsildenafil gestart wordt. Bovendien dient een aanvangsdosis van 25 mg sildenafil overwogen teworden.

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik.

Samenstelling

Elke kauwtablet bevat 100 mg sildenafil (als citraat).

Hulpstof(fen) met bekend effect Elke kauwtablet bevat 8,60 mg aspartaam (E951) en 281,83 mg lactosemonohydraat

  • Lijst van hulpstoffen

Kaliumpolacriline

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide

Lactosemonohydraat

Povidon K-30

Aspartaam (E951)

Natriumcroscarmellose

Pepermuntsmaakstof

Magnesiumstearaat

Kaliumhydroxide (voor pH-aanpassing) of

Zoutzuur (voor pH-aanpassing)

Indicatie

Sildenafil Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit ishet onvermogen om een erectie te krijgen en te behouden die voldoende is voor bevredigendeseksuele activiteit.

Voor de werkzaamheid van Sildenafil Teva is seksuele prikkeling noodzakelijk.

Gegevens
CNK3007192
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte48 mm
Lengte79 mm
Diepte45 mm
Hoeveelheid verpakking24
Bijsluiter