Quetiapine EG Filmomh Tabl 100X25Mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Schizofrenie

 • Toe te dienen in 2 doses per dag
 • Startdosering
  • Dag 1: 50 mg/dag
  • Dag 2: 100 mg/dag
  • Dag 3: 200 mg/dag
  • Dag 4: 300 mg/dag
  • Vanaf dag 4: de dosering aanpassen tot het gewoonlijk effectieve dosisinterval (300 tot 450 mg/dag)
  • Gebruikelijke werkzame dosisbereik van 300 tot 450 mg/dag
  • Onderhoudsdosering: 150 tot 750 mg/dag

Behandeling van manische episodes

 • Toe te dienen in 2 doses per dag
 • Startdosering
 • Dag 1: 100 mg/dag
 • Dag 2: 200 mg/dag
 • Dag 3: 300 mg/dag
 • Dag 4: 400 mg/dag
 • Verdere dosisaanpassingen tot 800 mg/dag op dag 6 dienen plaats te vinden in stappen van niet meer dan 200 mg/dag
 • De gebruikelijke effectieve dosis ligt binnen het bereik van 400 tot 800 mg/dag.
 • Onderhoudsdosering: 200 tot 800 mg/dag

Behandeling van depressieve episodes

 • Toe te dienen in 1 dosis per dag, voor het slapengaan
 • Startdosering
 • Dag 1: 50 mg/dag
 • Dag 2: 100 mg/dag
 • Dag 3: 200 mg/dag
 • Dag 4: 300 mg/dag
 • Aanbevolen dagelijkse dosis: 300 mg/dag
 • Onderhoudsdosering: 200 tot 300 mg/dag

Preventie van bipolaire stoornissen

 • 300 mg tot 800 mg in 2 doses per dag

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel
Samenstelling

Welke stoffen zitten er in Quetiapine EG?
Quetiapine EG 25 mg filmomhulde tabletten
De werkzame stof in Quetiapine EG is quetiapine
1 filmomhulde tablet bevat 25 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)
De andere stoffen in Quetiapine EG zijn:
Kern:
Calciumwaterstoffosfaat, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K 27 - 32, magnesiumstearaat.
Omhulling:
Hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).
Quetiapine EG 100 mg filmomhulde tabletten
De werkzame stof in Quetiapine EG is quetiapine
1 filmomhulde tablet bevat 100 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)
De andere stoffen in Quetiapine EG zijn:
Kern:
Calciumwaterstoffosfaat, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K 27 - 32, magnesiumstearaat.
Omhulling:
Hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400, geel ijzeroxide (E172).
Quetiapine EG 200 mg filmomhulde tabletten
De werkzame stof in Quetiapine EG is quetiapine
1 filmomhulde tablet bevat 200 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)
De andere stoffen in Quetiapine EG zijn:
Kern:
Calciumwaterstoffosfaat, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K 27 - 32, magnesiumstearaat.
Omhulling:
Hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400.
Quetiapine EG 300 mg filmomhulde tabletten
De werkzame stof in Quetiapine EG is quetiapine
1 filmomhulde tablet bevat 300 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)
De andere stoffen in Quetiapine EG zijn:
Kern:
Calciumwaterstoffosfaat, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K 27 - 32, magnesiumstearaat.
Omhulling:
Hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400.
Hoe ziet Quetiapine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Quetiapine EG 25 mg filmomhulde tabletten: perzikkleurige, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten
Quetiapine EG 100 mg filmomhulde tabletten: gele, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één zijde*
Quetiapine EG 200 mg filmomhulde tabletten: witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten
Quetiapine EG 300 mg filmomhulde tabletten: witte, capsulevormige, filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één zijde*.
*De tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke helften.
Quetiapine EG 25 mg filmomhulde tabletten
PVC/PE/PVdC/Aluminium-blisterverpakkingen:
blisterverpakking: 6, 10, 20, 30, 50, 60 en 100 tabletten
ziekenhuisverpakking: 50 tabletten
Quetiapine EG 100 mg filmomhulde tabletten
PVC/PE/PVdC/Aluminium-blisterverpakkingen:
blisterverpakking: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 en 180 tabletten
ziekenhuisverpakking: 50 tabletten
Quetiapine EG 200 mg filmomhulde tabletten
PVC/PE/PVdC/Aluminium-blisterverpakkingen:
blisterverpakking: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 en 180 tabletten
ziekenhuisverpakking: 50 tabletten
Quetiapine EG 300 mg filmomhulde tabletten
PVC/PE/PVdC/Aluminium-blisterverpakkingen:
blisterverpakking: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 en 180 tabletten
ziekenhuisverpakking: 50 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Indicatie

Schizofrenie

Bipolaire stoornis

 • behandeling van matige tot ernstige manische episodes
  • behandeling van majeure depressieve episodes
  • preventie van recidieven bij patiënten met bipolaire stoornis die voor een manische of depressieve episode reageerden op behandeling met quetiapine.
Contra indicatie

Wanneer mag u Quetiapine EG niet innemen?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • U neemt één van de volgende geneesmiddelen in:
 • bepaalde geneesmiddelen tegen hiv
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties)
 • erythromycine of clarithromycine (tegen infecties)
 • nefazodon (tegen depressie).

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Quetiapine EG inneemt.

Gegevens
CNK3237575
FabrikantenEurogenerics (EG) Generics & Consumer
MerkenEurogenerics (EG)
Breedte115 mm
Lengte68 mm
Diepte50 mm
Hoeveelheid verpakking100
Bijsluiter