Quetiapine Ab 300mg Filmomh Tabl 60x300mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Voor iedere indicatie is er een ander doseringsschema. Het moet daarom gegarandeerd worden dat patiënten duidelijke informatie ontvangen over de juiste dosering voor hun situatie.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg quetiapine (onder de vorm van quetiapinefumaraat). Hulpstoffen met bekend effect: 58,9 mg lactose (onder de vorm van monohydraat) per tablet.

Indicatie

Quetiapine AB is geïndiceerd voor:

  • de behandeling van schizofrenie.
  • de behandeling van bipolaire stoornis:
    o Voor de behandeling van matige tot ernstige manische episodes bij bipolaire stoornis.
    o Voor de behandeling van ernstige depressieve episodes bij bipolaire stoornis.
    o Ter voorkoming van een recidief van manische of depressieve episodes bij patiënten met bipolaire
    stoornis, die eerder reageerden op behandeling met quetiapine.
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Gelijktijdige toediening van cytochroom P450 3A4-remmers, zoals hiv-proteaseremmers, azolantischimmelmiddelen, erythromycine, claritromycine en nefazodon, is gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.5).

Gegevens
CNK4641726
FabrikantenCSP Benelux
MerkenCSP