Pregabaline EG 150Mg Harde Caps Blist. 56 X 150Mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik
 • Neem het aantal capsules dat door uw arts is voorgeschreven.
 • De dosering is aangepast aan u en uw ziektebeeld en zal in het algemeen liggen tussen 150 en 600 mg per dag.
 • Uw arts zal u vertellen dat u ofwel tweemaal ofwel driemaal per dag Pregabaline EG moetinnemen. Voor tweemaal per dag neemt u Pregabaline EG eenmaal 's ochtends en eenmaal 'savonds in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Voor driemaal per dag neemt u Pregabaline EG eenmaal 's ochtends, eenmaal 's middags en eenmaal 's avonds in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.
 • Pregabaline EG is enkel voor oraal gebruik. Neem de capsule in zijn geheel in met water.
Samenstelling
 • De werkzame stof in Pregabaline EG is pregabaline. Elke harde capsule bevat 25 mg, 50 mg,75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg of 300 mg pregabaline.
 • De andere stoffen in Pregabaline EG zijn: lactosemonohydraat, gepregelatiniseerd (maïs)zetmeel, talk, gelatine, titaandioxide (E171). De 75, 100, 200, 225 en 300 mg capsules bevatten tevens rood ijzeroxide (E172). Enkel 50, 225 mg: Schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol
Indicatie

Pregabaline EG behoort tot de groep van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van epilepsie, neuropathische pijn en gegeneraliseerde angststoornis (GAD) bij volwassenen.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Bij een aantal patiënten die Pregabaline EG gebruiken, werden symptomen gemeld die wijzen op een allergische reactie. Deze symptomen omvatten zwelling van het gezicht, lippen, tong en keel maar ook verspreide huiduitslag.
 • Bij het gebruik van Pregabaline EG zijn duizeligheid en slaperigheid opgetreden, waardoor hetoptreden van ongelukken (vallen) bij oudere patiënten kan toenemen. Wees daarom voorzichtig totdat u gewend bent aan het effect dat dit geneesmiddel zou kunnen hebben.
 • Pregabaline EG kan wazig zicht of verlies van het gezichtsvermogen of andere veranderingen van het gezichtsveld veroorzaken, waarvan de meeste tijdelijk zijn.
 • Bij bepaalde diabetespatiënten die in gewicht toenemen tijdens de behandeling met pregabaline kan een aanpassing van hun diabetesmedicatie noodzakelijk zijn.
 • Bepaalde bijwerkingen zoals slaperigheid kunnen vaker voorkomen, omdat patiënten met eenruggenmergletsel andere geneesmiddelen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld pijn of spasticiteit te behandelen. Deze geneesmiddelen hebben dezelfde bijwerkingen als pregabaline. De ernst van deze bijwerkingen kan verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik.
 • Er zijn bij sommige patiënten tijdens het gebruik van Pregabaline EG meldingen geweest vanhartfalen; meestal waren dit oudere patiënten met hart- en vaataandoeningen. Voordat u begintmet het innemen van dit geneesmiddel dient u het uw arts te vertellen als u in het verledenlast hebt gehad van een hartaandoening.
 • Er zijn bij sommige patiënten tijdens het gebruik van Pregabaline EG meldingen geweest vannierfalen.
 • Een klein aantal mensen dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Pregabaline EG, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord.
 • Wanneer Pregabaline EG wordt ingenomen met andere geneesmiddelen die constipatie kunnen veroorzaken (zoals sommige typen pijnstillers), is het mogelijk dat maagdarmproblemen optreden (bijv. constipatie, geblokkeerde of verlamde darm). Informeer uw arts als u constipatie heeft, vooral als u gevoelig bent voor dit probleem.
 • Als u in het verleden alcoholist of drugsverslaafde bent geweest, vertel het dan aan uw arts voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Er zijn gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) gemeld tijdens het gebruik van Pregabaline EG of kort na het stoppen met Pregabaline EG.
 • Er zijn gevallen van verminderde hersenfunctie (encefalopathie) gemeld bij een aantal patiënten die Pregabaline EG gebruikten. Deze patiënten hadden ook andere aandoeningen. Vertel het uw arts indien u in het verleden last heeft gehad van ernstige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld lever- of nierziekten.
 • Er zijn meldingen geweest van ademhalingsmoeilijkheden. Als u last heeft vanzenuwstelselaandoeningen, ademhalingsstelselaandoeningen, nierfunctiestoornis of als u ouder bent dan 65 jaar, kan uw arts u een ander doseringsschema voorschrijven.
Gegevens
CNK3978301
FabrikantenEurogenerics (EG) Generics & Consumer
MerkenEurogenerics (EG)
Bijsluiter