Perindopril/amlodipine Krka 10mg/10mg Comp 90

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem uw tablet met een glas water in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, 's morgens vóór de maaltijd. Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen. De gebruikelijke dosering is één tablet per dag. Perindopril/Amlodipine Krka wordt doorgaans voorgeschreven aan patiënten die reeds perindopril en amlodipine innemen, maar via aparte tabletten. Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Samenstelling

- De werkzame stoffen in dit middel zijn perindopril arginine en amlodipine.
Perindopril/Amlodipine Krka 10 mg/10 mg tabletten
Elke tablet bevat 10 mg perindopril arginine (overeenkomend met 6,79 mg perindopril) en
10 mg amlodipine (onder de vorm van amlodipinebesilaat).
- De andere bestanddelen zijn (hulpstoffen) zijn calciumchloridehexahydraat, microkristallijne
cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), natriumwaterstofcarbonaat, colloïdaal
gehydrateerde sillica, geel ijzeroxide (E172) [alleen voor 5 mg/5 mg en 10 mg/10 mg ] en
magnesiumstearaat. Zie rubriek 2 "Perindopril/Amlodipine Krka bevat natrium".

Indicatie

Perindopril/Amlodipine Krka wordt voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) en/of de behandeling van een stabiele coronaire hartziekte (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart afneemt of wordt geblokkeerd). Patiënten die reeds perindopril en amlodipine via aparte tabletten innemen mogen in de plaats daarvan een tablet Perindopril/Amlodipine Krka, die beide bestanddelen bevat, innemen. Perindopril/Amlodipine Krka is een combinatie van twee actieve bestanddelen, perindopril en amlodipine. Perindopril is een ACE (angiotensine-converterend enzym) -remmer. Amlodipine is een calcium antagonist (behoort tot de groep geneesmiddelen die dihydropyridines worden genoemd). Ze werken samen om de bloedvaten te verwijden en te ontspannen zodat het bloed er makkelijker doorstroomt en vergemakkelijken een goede bloedcirculatie van het hart.

Contra indicatie

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of een andere ACE-remmer, of voor
amlodipine of andere calciumantagonisten, of voor één van de andere bestanddelen van
Perindopril/Amlodipine Krka,
- als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter Perindopril/Amlodipine Krka niet te
nemen tijdens de vroege zwangerschap – zie rubriek "Zwangerschap"),
- als u na eerdere behandeling met een ACE-remmer symptomen hebt gehad zoals piepende
ademhaling, opzwelling van het gezicht of de tong, intense jeuk of ernstige huiduitslag, of als u of een familielid deze symptomen in andere omstandigheden heeft gehad (een stoornis die
angio-oedeem wordt genoemd),
- als u diabetes heeft of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend
geneesmiddel dat aliskiren bevat,
- als u vernauwing van de aortahartklep (aortastenose) of een cardiogene shock (een aandoening
waarbij uw hart niet voldoende bloed naar het lichaam kan stuwen) hebt,
- als u een zeer lage bloeddruk (hypotensie) hebt,
- als u lijdt aan hartfalen na een hartaanval,
- als u ondergaat een dialyse of een ander type bloedfiltratie. Afhankelijk van de machine die
wordt gebruikt, is Perindopril/Amlodipine Krka mogelijk niet geschikt voor u,
- als u heeft nierziekte waarbij de bloedtoevoer naar uw nieren verminderd is
(nierslagaderstenose),
- als u wordt behandeld met sacubitril/valsartan, een geneesmiddel voor hartfalen (zie de
rubrieken 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?' en 'Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?'),

Gegevens
CNK4623849
FabrikantenKRKA
Bijsluiter