Orap Forte Comp 20 X 4mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

  • Startdosis: 2 tot 4 mg/dag
  • Indien nodig supplementaire dosissen van 2 tot 4 mg per dag met intervallen van 1 week
  • Onderhoudsdosis: 2 tot 12 mg/dag
  • Max dagdosis: 20 mg

Toedieningswijze

  • De dagelijkse dosis wordt in eenmaal ingenomen.
Indicatie
  • Onderhoudsbehandeling van psychotische stoornissen
  • Aanvullende behandeling bij anorexia nervosa en obsessionele, fobische en angstneurotische syndromen
Contra indicatie

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen of andere difenylbutylpiperidines. Orap bevat oranjegeel S (E110) aluminium lak wat kan allergische reacties veroorzaken. Orap forte bevat indigotine (E132) aluminium lak wat kan allergische reacties veroorzaken.
- De ziekte van Parkinson
Aangezien de ziekte van Parkinson het gevolg is van een onvoldoende secretie of activiteit van dopamine, zal een antipsychoticum die toestand nog verergeren.
- Gekend congenitaal lang QT-interval of familiale voorgeschiedenis van dit syndroom
Cardiale aritmieën in de anamnese. Daarom is een ECG aanbevolen, vooraleer een behandeling met Orap (forte) te starten. De behandeling met pimozide mag niet gestart worden in geval van een QT-interval hoger dan 450 msec (bij mannen) of 470 msec (bij vrouwen).
- Verworven lang QT-interval, zoals bij gelijktijdige toediening van geneesmiddelen waarvan gekend is dat zij QT-verlenging kunnen geven, gekende hypokaliëmie of hypomagnesiëmie, klinisch significante bradycardie.
- Comateuze toestanden, onderdrukking van het centraal zenuwstelsel.
- Orap (forte) in monotherapie is eveneens tegenaangewezen bij depressieve patiënten.
- Gelijktijdig gebruik van CYP 3A4 inhiberende geneesmiddelen zoals orale of parenterale antimycotische azoles (b.v. ketoconazole, fluconazole, miconazole, itraconazole), antivirale protease-inhibitoren (b.v. ritonavir, indinavir), macrolide antibiotica (b.v. erythromycine, clarithromycine, troleandomycine) en nefazodone is tegenaangewezen. Gelijktijdig gebruik van CYP 2D6 inhiberende geneesmiddelen, zoals kinidine, is eveneens tegenaangewezen. De inhibitie van één of beide cytochroom P450-systemen kan resulteren in verhoogde pimozide plasmaspiegels en het risico op QT-verlenging verhogen.
- Gelijktijdig gebruik van pompelmoessap moet worden vermeden).
- Het gebruik van Orap (forte) is niet aangewezen bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Gegevens
CNK0062554
FabrikantenEumedica
MerkenEumedica
Breedte40 mm
Lengte94 mm
Diepte24 mm
Hoeveelheid verpakking20
Bijsluiter