Olmesartan Teva 10mg Filmomh Tabl 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De geadviseerde startdosering voor volwassenen is één tablet van 10 mg per dag. Als dit niet volstaat
om uw bloeddruk onder controle te krijgen, kan uw arts beslissen de dosis te verhogen tot 20 mg of
zelfs 40 mg per dag, of hij/zij kan aanvullende geneesmiddelen voorschrijven.
Voor patiënten met een lichte tot matige nierziekte, zal de dosering niet hoger zijn dan 20 mg per dag.
De tabletten kunnen worden ingenomen met of zonder voedsel. Slik de tabletten heel door met
voldoende water (bijvoorbeeld één glas). Indien mogelijk, neem dan uw dagelijkse dosering elke dag op
hetzelfde tijdstip, bijvoorbeeld bij het ontbijt.
Gebruik bij kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
De geadviseerde startdosis is 10 mg per dag. Wanneer de bloeddruk van de patiënt onvoldoende onder
controle is, kan de arts beslissen om de dosis te verhogen tot 20 mg of 40 mg per dag. Kinderen die
minder dan 35 kg wegen mogen nooit meer dan 20 mg per dag krijgen.

Samenstelling

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is olmesartan medoxomil.
Elke Olmesartan Teva 10 mg filmomhulde tablet bevat 10 mg olmesartan medoxomil.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit geneesmiddel zijn:
Tabletkern: lactosemonohydraat, laaggesubstitueerde hydroxypropylcellulose,
hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose en magnesiumstearaat
Tabletomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactosemonohydraat, macrogol en triacetine.

Indicatie

Olmesartan Teva behoort tot de geneesmiddelengroep van de angiotensine-II-receptorantagonisten. Ze laten de bloeddruk dalen door de bloedvaten te ontspannen. Olmesartan Teva wordt gebruikt voor de behandeling van een hoge bloeddruk (ook gekend als 'hypertensie') bij volwassenen en bij kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar oud. Een hoge bloeddruk kan de bloedvaten in organen zoals het hart, de nieren, de hersenen en de ogen beschadigen. In sommige gevallen kan dit leiden tot een hartaanval, hart- of nierfalen, een herseninfarct of blindheid. Doorgaans geeft een hoge bloeddruk geen symptomen. Het is belangrijk uw bloeddruk te laten onderzoeken om schade te voorkomen. Hoge bloeddruk kan onder controle worden gehouden met geneesmiddelen zoals dit geneesmiddel. Waarschijnlijk heeft uw arts u ook aangeraden uw levensstijl te veranderen om uw bloeddruk te helpen verlagen (bijvoorbeeld afvallen vermageren, stoppen met roken, minder alcohol drinken en minder zout in uw dieet gebruiken). Misschien heeft uw arts er ook op aangedrongen om meer te bewegen, zoals wandelen of zwemmen. Het is belangrijk om het advies van uw arts te volgen.

Contra indicatie

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6 van deze bijsluiter.
- U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is tevens beter het gebruik van dit geneesmiddel te
vermijden in de vroege zwangerschap - zie rubriek 'Zwangerschap, borstvoeding en
vruchtbaarheid').
- Als uw huid of ogen geel verkleuren (geelzucht) of als u problemen hebt met de afvoer van gal uit
de galblaas (blokkade van de galblaas, bijvoorbeeld galstenen).
- U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend
geneesmiddel dat aliskiren bevat.

Gegevens
CNK4567301
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva