Olmesartan Amlodipine EG 40Mg/10Mg Film.Tabl 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De aanbevolen dosering van Olmesartan/Amlodipine EG is één tablet per dag.

 • De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Slik de tablet met wat vloeistof(zoals een glas water) in. Kauw niet op de tablet. Neem de tabletten niet in met pompelmoessap.
 • Neem uw dagelijkse dosis, indien mogelijk, elke dag op hetzelfde tijdstip in, bijvoorbeeld bij hetontbijt.
Samenstelling

Elke tablet bevat 40 mg olmesartan medoxomil en 10 mg amlodipine (als besilaat).

Indicatie

Olmesartan/Amlodipine EG wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk bij patiënten van wie de bloeddruk niet voldoende onder controle wordt gehouden met alleen olmesartan medoxomil of amlodipine.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel of voor een bepaalde groepcalciumantagonisten (de dihydropyridines).
 • Als u denkt dat u mogelijk allergisch bent, praat dan met uw arts voordat uOlmesartan/Amlodipine EG inneemt.
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger (het is eveneens beter Olmesartan/Amlodipine EG tevermijden tijdens de eerste fase van de zwangerschap - zie rubriek "Zwangerschap enborstvoeding").
 • U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagendgeneesmiddel dat aliskiren bevat.
 • U heeft ernstige leverproblemen, de galuitscheiding is verminderd of de galafvoer vanuit degalblaas is geblokkeerd (bijv. door galstenen), of u lijdt aan geelzucht (gele verkleuring van dehuid en de ogen).
 • U heeft een erg lage bloeddruk.
 • De bloedtoevoer naar uw weefsels is onvoldoende waardoor u last heeft van symptomen als een lage bloeddruk, lage polsslag, snelle hartslag. Dit zijn tekenen van shock, inclusief shock als gevolg van ernstige hartstoornissen (cardiogene shock).
 • De bloedstroom vanuit uw hart is geblokkeerd (bijv. door een vernauwing van de aorta(aortastenose)).
 • U heeft een laag hartdebiet (wat resulteert in kortademigheid of perifere zwellingen) na eenhartinfarct (acuut myocardinfarct).
 • een ACE-remmer (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetesgerelateerde nierproblemen heeft
 • aliskiren
Gegevens
CNK3714706
FabrikantenEurogenerics (EG) Generics & Consumer
MerkenEurogenerics (EG)
Breedte81 mm
Lengte130 mm
Diepte50 mm
Bijsluiter