Moxonidine Viatris 0,4mg Filmomh Tabl 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  • Slik uw tablet door met een glas water.
  • Innemen vóór, tijdens of na een maaltijd.

De aanbevolen dosis is:Volwassenen (ook ouderen)De aanbevolen startdosering is één tablet van 0,2 mg 's morgens. Na drie weken kan uw arts dit verhogen tot 0,4 mg moxonidine (als eenmalige dosis 's morgens of als 0,2 mg 's morgens en 0,2 mg 's avonds). Zo nodig kan na nog eens drie weken de dosis verhoogd worden tot de maximale dagelijkse dosis van 0,6 mg (als een gedeelde dosis 's morgens en 's avonds).Patiënten met nierproblemenU kunt gevoeliger zijn voor de effecten van Moxonidine Mylan.Een eenmalige dosis mag niet hoger zijn dan 0,2 mg en de maximale dagelijkse dosis is 0,4 mg Moxonidine Mylan. Als u ernstige nierproblemen heeft, is de maximale dagelijkse dosis 0,3 mg Moxonidine Mylan.Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaarMoxonidine Mylan mag niet gegeven worden aan kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.Heeft u te veel van Moxonidine Mylan ingenomen?Wanneer u te veel van Moxonidine Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de dichtstbijzijnde spoeddienst in een ziekenhuis. Neem de verpakking en alle resterende tabletten mee. Symptomen van overdosis omvatten hoofdpijn, slaperigheid (sufheid), bloeddrukdaling (hypotensie), duizeligheid, ongewone zwakte (asthenie), trage hartslag (bradycardie), droge mond, braken, vermoeidheid en pijn in de maag (buikpijn).Bent u vergeten Moxonidine Mylan in te nemen?Neem het in zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Als u stopt met het innemen van Moxonidine MylanStop niet plotseling met de inname van Moxonidine Mylan, want dit kan ernstige veranderingen in uw bloeddruk veroorzaken. Spreek er eerst over met uw arts. Uw arts zal de dosis traag afbouwen over 2 weken.Als u Moxonidine Mylan gebruikt samen met een bètablokker (bv. propranolol), moet de behandeling met de bètablokker een paar dagen gestopt worden voordat de behandeling met Moxonidine Mylan gestopt wordt. Dit is omdat de gelijktijdige beëindiging van beide behandelingen kan leiden tot een verhoogde bloeddruk.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in Moxonidine Mylan?De werkzame stof in Moxonidine Mylan is 0,2 mg, 0,3 mg of 0,4 mg moxonidine.De andere stoffen in Moxonidine Mylan zijn lactosemonohydraat, crospovidon (Type A), povidon K-25 en magnesiumstearaat. De filmomhulling bevat hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400 en ijzeroxide rood (E172).

Indicatie

Moxonidine Mylan behoort tot een groep geneesmiddelen die anti-hypertensiva genoemd worden, en die de bloeddruk verlagen.Moxonidine Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

Contra indicatie

Wanneer mag u Moxonidine Mylan niet gebruiken?

  • u bent allergisch voor moxonidine of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
  • u heeft een trage hartslag (minder dan 50 slagen/minuut bij rust) of een abnormaal hartritme of een veranderd hartritme (dit heet sick-sinussyndroom" of "2e of 3e graads AV-blok")
  • u heeft falende hartfuncties.
Gegevens
CNK3000890
FabrikantenViatris
MerkenViatris
Bijsluiter