Mimpara Tabl 28 X 60mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • Aanbevolen startdosering: 30 mg 1x daags.
 • Elke 2 tot 4 titreren tot een maximumdosering van 180 mg 1x daags
 • Aanbevolen startdosering: 30 mg 2x daags.
 • Elke 2 tot 4 weken titreren d.m.v. sequentiële dosering van 30 mg 2x daags, 60 mg 2x daags, 90 mg 2x daags en 90 mg 3x- of 4x daags
 • Max. 90 mg 4x/dag

Toedieningswijze

 • Inname met voedsel of kort na een maaltijd
 • Tabletten dienen in hun geheel te worden ingenomen en niet te worden gebroken
Indicatie
 • Behandeling van secundaire hyperparathyreoïdie (HPT) bij dialysepatiënten met ernstig nierfalen (End-Stage Renal Disease; ESRD)
 • Onderdeel van een therapeutisch regime dat, waar van toepassing, fosfaatbinders en/of vitamine-D-sterolen kan bevatten
 • Reductie van hypercalciëmie bij patiënten met:
  • Parathyroïdcarcinoom.
  • Primaire HPT waarbij parathyroïdectomie op basis van serumcalciumconcentraties (zoals bepaald door relevante behandelingsrichtlijnen) geïndiceerd zou zijn, maar waarbij parathyroïdectomie klinisch niet aangewezen of gecontra-indiceerd is.
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.

Gegevens
CNK2180917
FabrikantenAmgen
MerkenAmgen
Breedte55 mm
Lengte153 mm
Diepte27 mm
Hoeveelheid verpakking28
Bijsluiter