Lipitor 20mg Tabl 84

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Hypercholesterolemie

  • Startdosering: 10 mg per dag
  • Maximale dosering: 80 mg per dag

Kinderen vanaf 10 jaar

  • Startdosering: 10 mg per dag
  • Maximale dosering: 20 mg per dag

Toedieningswijze

  • In één éénmalige dagelijkse inname, op op eender welk moment van de dag
  • De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen
Indicatie

Hypercholesterolemie

  • Primaire hypercholesterolemie waaronder familiale hypercholesterolemie (heterozygote variant) of gecombineerde (gemengde) hyperlipidemie (overeenkomend met type IIa en IIb van de Fredrickson- classificatie), als de respons op dieet en andere niet-farmacologische maatregelen onvoldoende is
  • Homozygote familiale hypercholesterolemie, als adjuvans bij andere lipidenverlagende behandelingen (zoals LDL-aferese) of indien dergelijke behandelingen niet beschikbaar zijn

Preventie van hart- en vaataandoeningen

  • Preventie van cardiovasculaire voorvallen bij volwassenen waarvan verwacht wordt dat ze een hoog risico op een eerste cardiovasculair voorval hebben, als aanvulling op correctie van andere risicofactoren
Contra indicatie

Lipitor is gecontra-indiceerd bij patiënten:
- Met een overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
- Met actieve leverziekte of een onverklaarde aanhoudende verhoging van de serumtransaminasen tot meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden.
- Tijdens zwangerschap, tijdens het geven van borstvoeding en bij vruchtbare vrouwen die geen adequate anticonceptiemaatregelen treffen.

Gegevens
CNK1361542
FabrikantenViatris
MerkenViatris
Breedte73 mm
Lengte94 mm
Diepte48 mm
Hoeveelheid verpakking84
Bijsluiter