Leponex Comp Sec 30x 25mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Therapieresistente schizofrenie

 • Dag 1: 12,5 mg, 1 of 2x/dag
 • Dag 2: 25 mg, 1 of 2x/dag
 • Vervolgens individuele dosisaanpassing
  • met stappen van 25-50 mg tot 300 mg/dag in 2-3 weken
  • indien nodig, verdere dosisverhoging met stappen van 50-100 mg om de 0,5 à 1 weken
  • Standaarddosis: 200-450 mg/dag
  • Max. dosis: 900 mg/dag
  • Onderhoudsdosis: vaak is dosisvermindering mogelijk na bereiken van het maximale therapeutische effect
  • Einde van de behandeling: de dosis geleidelijk verlagen gedurende 1 à 2 weken

Psychotische stoornissen bij Parkinson

 • Startdosis: 12,5 mg 's avonds
 • Vervolgens individuele dosisaanpassing
 • met stappen van 12,5 mg max. 2x/week tot max. 50 mg/dag in 2 weken
 • indien nodig, verdere dosisverhoging met stappen van 12,5 mg /week
 • Standaarddosis: 25 tot 37,5 mg /dag
 • Max. dosis: 100 mg /dag
 • Einde van de behandeling: de dosis met stappen van 12,5 mg verlagen gedurende 1 à 2 weken

Toedieningswijze

 • Therapieresistente schizofrenie: de totale dagdosis mag ongelijkmatig worden verdeeld met de hoogste dosis bij het slapengaan.
 • Psychotische stoornissen bij Parkinson: de totale dagdosis wordt bij voorkeur toegediend als een enkele dosis 's avonds.
Indicatie

Schizofrenie en psychose

 • Patiënten met therapieresistente schizofrenie of patiënten die ernstige, onbehandelbare neurologische bijwerkingen vertonen op andere antipsychotica, met inbegrip van atypische antipsychotica
 • Therapieresistentie wordt gedefinieerd als het uitblijven van een bevredigende klinische verbetering ondanks het gebruik van adequate doses van minstens twee verschillende antipsychotica, waaronder een atypisch antipsychoticum, gedurende een voldoende lange tijd
 • Psychotische stoornissen die optreden bij de ziekte van Parkinson, als een standaardbehandeling geen resultaat oplevert
Contra indicatie

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
- Patiënten die niet regelmatig hun bloed kunnen laten onderzoeken.
- Voorgeschiedenis van toxische of idiosyncratische granulocytopenie/agranulocytose (niet te wijten aan vroegere chemotherapie).
- Voorgeschiedenis van agranulocytose op Leponex.
- Een behandeling met Leponex mag niet worden gestart tegelijk met stoffen die agranulocytose kunnen veroorzaken; gelijktijdig gebruik van depot-antipsychotica moet worden ontraden.
- Gestoorde beenmergfunctie.
- Ongecontroleerde epilepsie.
- Alcoholische en andere toxische psychose, geneesmiddelenintoxicatie, toestanden van coma.
- Circulatoire collaps en/of depressie van het CZS ongeacht de oorzaak.
- Ernstige nier- of hartaandoening (bv. myocarditis).
- Actieve leverziekte met nausea, anorexie of geelzucht; progressieve leverziekte, leverfalen.
- Paralytische ileus.

Gegevens
CNK1152438
FabrikantenViatris
MerkenViatris
Breedte43 mm
Lengte85 mm
Diepte23 mm
Hoeveelheid verpakking30
Bijsluiter