Haemate P Fl 500 Iu (1200iu Vwf)

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Bloedingen en chirurgie bij Hemofilie A

 • Benodigd aantal eenheden = lichaamsgewicht [kg] x gewenste factor VIII-toename [% of IE/dl] x 0.5
 • Een tabel met referentiewaarden wordt in de bijsluiter gegeven

Langetermijnpreventie bij Hemofilie A

 • Volwassenen: 20 tot 40 IE factor VIII per kg lichaamsgewicht met tussenpozen van 2 tot 3 dagen
 • Soms hogere dosissen of kortere intervallen, bv. bij jonge kinderen

Ziekte van von Willebrand

 • De dosering is afhankelijk van de ernst en de plaats van de bloeding
 • Aanbevolen dosis: 40 - 80 IE/kg von Willebrand factor (vWF:RCo) en 20 - 40 IE FVIII:C/kg lichaamsgewicht om de 12 - 24 uur
 • Preventie van hemorragie in geval van chirurgie of ernstig trauma: start 1 tot 2 uur vóór de chirurgische ingreep

Toedieningswijze

 • Onmiddellijk toedienen door langzame intraveneuze injectie of infusie (max. 4 ml /minuut). Injecteer langzaam intraveneus met een snelheid die de patiënt goed verdraagt
 • Uitsluitend reconstitueren met het bijgeleverde gesteriliseerde water voor injectie
 • Reconstitutie en toediening dienen aseptisch te gebeuren, zoals beschreven in de bijsluiter
 • De bereide oplossing moet tot kamer- of lichaamstemperatuur verwarmd worden, voordat ze wordt toegediend.
 • Klaargemaakte oplossingen binnen de 8 uur gebruiken
Indicatie
 • Ziekte van von Willebrand: profylaxis en behandeling van hemorragie of chirurgische bloeding, wanneer desmopressine (DDAVP) behandeling alleen niet effectief of gecontra-indiceerd is
 • Profylaxis en behandeling van bloedingen bij patiënten met hemofilie A
 • Behandeling van verworven factor VIII-deficiëntie en bij de behandeling van patiënten met antilichamen tegen factor VIII
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.

Gegevens
CNK1378793
FabrikantenCSL Behring
MerkenCSL Behring
Breedte60 mm
Lengte163 mm
Diepte76 mm
Hoeveelheid verpakking1
Bijsluiter