Fluconazol Ab 200mg Harde Caps 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Slik de capsule heel door met een glas water. U kunt uw capsules het beste iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen.

Samenstelling
 • De werkzame stof in dit middel is fluconazol.
 • Iedere capsule, hard bevat 50 mg/100 mg/150 mg of 200 mg fluconazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat,watervrij colloïdaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat
Indicatie

Fluconazol AB wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen en kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt. De vaakst voorkomende oorzaak vanschimmelinfecties is een gist, Candida genoemd.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor fluconazole, voor andere geneesmiddelen die u heeft genomen omschimmelinfecties te behandelen, of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffenkunt u vinden in rubriek 6. De symptomen kunnen onder andere zijn: jeuk, roodheid van dehuid en moeite met ademhalen.
 • U neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica tegen allergieën).
 • U neemt cisapride (gebruikt bij maagklachten).
 • U neemt pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen).
 • U neemt kinidine (gebruikt bij een onregelmatige hartslag).
 • U neemt erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties).
 • als u lever- of nierproblemen heeft
 • als u hartaandoeningen heeft, waaronder hartritmestoornissen
 • als u abnormale kalium-, calcium- of magnesiumgehaltes in uw bloed heeft
 • als u ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, rood worden van de huid of problemen met de ademhaling)
 • als u tekenen van bijnierinsufficiëntie ontwikkelt waarbij de bijnieren onvoldoende hoeveelheden aanmaken van bepaalde steroïdhormonen zoals cortisol (chronische of langdurige vermoeidheid, spierzwakte, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, buikpijn).
 • als de schimmelinfectie niet beter wordt, omdat mogelijk een andere behandeling tegen schimmels nodig is.
 • U heeft ooit een ernstige huiduitslag of huidafschilfering, blaarvorming en/of wondjes inde mond gehad na het innemen van Fluconazol AB
Gegevens
CNK4232674
FabrikantenADG Consultancy, Apotex / Aurobindo, Aurobindo Pharma, CSP Benelux
MerkenEurogenerics (EG)
Bijsluiter