Emtricitab.tenofov.200/245 Mylan Film.tabl 90 Fl

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan (emtricitabine/tenofovir-disoproxilmaleaat) is een
geneesmiddel op voorschrift om te helpen het risico op het oplopen van een HIV-infectie bij
volwassenen te verlagen, in combinatie met maatregelen voor veiligere seks.

Gebruik

• Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• De aanbevolen dosering is één Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan tablet per dag.
Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan moet indien mogelijk met voedsel worden ingenomen.
Neem Emtricitabine/ Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmomhulde tabletten
dagelijks in en niet alleen wanneer u denkt dat u risico op het krijgen van HIV heeft gelopen.
• Sla geen dosis Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan over of stop niet met het innemen,
tenzij op advies van uw arts. Als u een dosis Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan mist:
 Als u dit opmerkt binnen 12 uur na het tijdstip waarop u
Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan gewoonlijk inneemt, neem de tablet dan zo

snel mogelijk en bij voorkeur met voedsel in. Neem de volgende dosis vervolgens op het
gewone tijdstip.
 Als u dit 12 uur of langer na het gebruikelijke tijdstip voor het innemen van
Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan opmerkt, sla de gemiste dosis dan gewoon
over. Wacht en neem de volgende dosis bij voorkeur met voedsel op het gewone tijdstip
in.
• Als u minder dan 1 uur na het innemen van Emtricitabine/Tenofovir-disoproxil Mylan
overgeeft, neem dan een nieuwe tablet in. U hoeft geen nieuwe tablet in te nemen, als u meer
dan 1 uur na het innemen van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg
filmomhulde tabletten heeft overgegeven.
Voor de volledige info zie rubriek 3. van de bijsluiter.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts kan u
vragen of u wilt deelnemen aan een studie (die Antiretroviral Pregnancy Registry studie heet)
die de resultaten controleert bij vrouwen die dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
innemen.

Indicatie

• U moet HIV-negatief zijn voordat u Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan voor PrEP gaat
gebruiken. Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan kan uw risico op een besmetting met HIV
alleen helpen verminderen als u niet geïnfecteerd bent. U moet onderzoeken ondergaan om
zeker te weten dat u nog geen HIV-infectie heeft. U mag Emtricitabine/TenofovirdisoproxilMylan niet gebruiken om uw risico te verminderen tenzij is vastgesteld dat u HIV-negatief
bent.
• Laat het aan uw arts weten als u een griepachtige ziekte heeft – hetzij in de maand voordat u
met Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan begint of op enig moment terwijl u
Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan gebruikt. Als u seks heeft gehad, waarbij u een risico
liep HIV te krijgen, kunnen dit de tekenen van een HIV-infectie zijn:
 vermoeidheid
 koorts
 gewrichts- of spierpijn
 hoofdpijn
 braken of diarree
 huiduitslag
 zweetaanvallen in de nacht
 gezwollen lymfeklieren in de hals of de liesstreek
• Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Sla geen dosis
Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan over of stop niet met het innemen. Het missen van
een dosis en een dosis overslaan kan uw kans op het oplopen van een HIV-infectie vergroten
en u mogelijk resistent maken voor het geneesmiddel als u geïnfecteerd raakt met HIV.

• Laat u regelmatig op HIV onderzoeken. (bijv. tenminste elke 3 maanden).
• Laat het meteen aan uw arts weten als u denkt dat u met HIV besmet bent. De arts zal
misschien meer onderzoek willen laten doen om zeker te weten dat u nog steeds HIV-negatief
bent.
• Gebruik van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmomhulde
tabletten alleen zal niet noodzakelijkerwijs voorkomen dat u HIV krijgt. Zorg altijd voor
veiligere seks als u Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmomhulde
tabletten neemt om uw risico om HIV te krijgen te verminderen.
o Gebruik condooms om het contact met sperma, vaginaal vocht of bloed te beperken en
vermijd blootstelling aan andere Soa's.
o Deel geen persoonlijke artikelen waar bloed of lichaamsvloeistoffen op kunnen zitten,
zoals tandenborstels of scheermesjes.
o Deel en hergebruik geen naalden of andere benodigdheden voor injecties of
drugsgebruik.
• Zorg er voor dat u HIV-negatief blijft als u Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200
mg/245 mg filmomhulde tabletten voor PrEP gebruikt:
o Laat u testen op andere seksueel overdraagbare infecties, zoals syfilis en gonorroe. Door
deze infecties wordt u gemakkelijker geïnfecteerd met HIV.
o Laat u informeren en ondersteunen om seksueel gedrag dat u een hoger risico kan
bezorgen, te verminderen.
• Zorg dat u weet of u al dan niet met het hepatitis B-virus (HBV) bent geïnfecteerd, voordat u
Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmomhulde tabletten gaat
gebruiken. Als u een HBV-infectie heeft, is er een ernstig risico dat leverproblemen erger
worden nadat u stopt met het innemen van Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan.

Gegevens
CNK3645157
FabrikantenViatris
MerkenViatris
Breedte101 mm
Lengte171 mm
Diepte71 mm
Bijsluiter