Dutasteride Tamsulosine Sandoz 0,5/0,4mg Caps 90

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Dutasteride/Tamsulosine Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met een vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie) - een goedaardige vergroting van de prostaatklier, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon dihydrotestosteron.
Dutasteride/Tamsulosine Sandoz is een combinatie van twee verschillende geneesmiddelen, namelijk dutasteride en tamsulosine. Dutasteride behoort tot de groep van geneesmiddelen die 5- alfa-reductaseremmers worden genoemd en tamsulosine behoort tot de groep van geneesmiddelen die alfablokkers worden genoemd.
Als de prostaat groter wordt, kan dit leiden tot plasproblemen, zoals moeite hebben met plassen en de noodzaak om vaak naar het toilet te moeten. Een groter wordende prostaat kan ook een langzamere en minder krachtige urinestraal veroorzaken. Indien dit onbehandeld blijft, bestaat het risico dat uw urinestraal volledig wordt geblokkeerd (acute urineretentie). Een dergelijke blokkade vereist onmiddellijke medische behandeling. In sommige situaties is er een operatie nodig om de prostaatklier te verwijderen of kleiner te maken.
Dutasteride vermindert de productie van een hormoon dat dihydrotestosteron wordt genoemd. Dit zorgt ervoor dat de prostaat kleiner wordt en dat de symptomen verminderen. Hierdoor verkleint ook het risico van acute urineretentie en de noodzaak van een operatie. Tamsulosine ontspant de spieren in uw prostaatklier waardoor u gemakkelijker kunt plassen en uw symptomen snel verbeteren.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u het niet regelmatig gebruikt, kan dit invloed hebben op het controleren van uw PSA-spiegels. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Hoeveel moet u innemen? De geadviseerde dosering is één capsule eenmaal per dag, 30 minuten na dezelfde maaltijd elke dag. Hoe neemt u dit geneesmiddel in? Slik de capsules in hun geheel in met water. U mag niet op de capsule kauwen of ze openmaken. Contact met de inhoud van de capsules kan leiden tot pijn in de mond of keel. Heeft u te veel van dit geneesmiddel ingenomen? Neem contact op met uw arts of apotheker voor advies als u te veel Dutasteride/Tamsulosine Sandoz- capsules heeft ingenomen. Wanneer u te veel van Dutasteride/Tamsulosine Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Bent u vergeten dit geneesmiddel in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende dosis gewoon in op het gebruikelijke tijdstip. Stop niet met de inname van dit geneesmiddel zonder advies Stop niet met de inname van Dutasteride/Tamsulosine Sandoz zonder dit eerst te bespreken met uw arts. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • als u een vrouw bent (want dit geneesmiddel is uitsluitend voor mannen).
  • als u een kind of een adolescent jonger dan 18 jaar bent.
  • als u allergisch bent voor dutasteride, andere 5-alfa-reductaseremmers, tamsulosine, soja, pinda's of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie van deze bijsluiter.
  • als u een lage bloeddruk hebt waardoor u duizelig bent, een ijl gevoel in uw hoofd hebt of flauwvalt (orthostatische hypotensie).
  • als u een ernstige leverziekte hebt.

Neem contact op met uw arts als u denkt dat een van deze zaken op u van toepassing is en neem dit geneesmiddel niet in.

Gegevens
CNK4213740
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Bijsluiter