Diane 35 Drag 6 X 21

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik
 • Gedurende 21 opeenvolgende dagen moet dagelijks één tablet worden ingenomen.
 • Elke volgende blisterverpakking begint na een interval van 7 dagen zonder tabletten

Toedieningswijze

 • De tabletten moeten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingenomen zonodig met wat vloeistof, in de volgorde die op de verpakking staat aangegeven.
 • Bij het vergeten innemen (minder dan 12 uur): het tablet zo snel mogelijk innemen en de volgende tabletten in te nemen op de gebruikelijke tijden.
 • Bij het vergeten innemen (meer dan 12 uur) of bij braken binnen de 3 - 4 uur na innam

 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan

 • Een barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan
 • Geen bijkomende maatregelen nodig indien de tabletten de vorige 7 dagen correct ingenomen werden, anders barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Ofwel het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan en de volgende strip beginnen zodra de huidige leeg is, zonder onderbrekingsweek
 • Ofwel onmiddellijk een onderbrekingsweek inlassen, startend op de dag dat het eerste tablet vergeten was
 • Wanneer de vrouw 7 dagen voor het eerste vergeten tablet alle dragees correct heeft ingenomen, zijn geen bijkomende maatregelen nodig. Anders moet de eerste methode gekozen worden en moet gedurende 7 dagen een barrièremethode gebruikt worden
Indicatie
 • Behandeling van matige tot ernstige acne gerelateerd aan androgene gevoeligheid (met of zonder seborroe) en/of hirsutisme bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd
 • Mag alleen worden gebruikt nadat lokale therapie of systemische antibioticabehandelingen heeft gefaald
Contra indicatie

Preparaten op basis van oestrogeen/gestageen combinaties mogen niet gebruikt worden bij aanwezigheid van een van de hieronder vermelde toestanden . Als een van deze aandoeningen voor het eerst optreedt tijdens zijn gebruik, dan moet het product onmiddellijk gestaakt worden.
• Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).
• Gelijktijdig gebruik van een ander hormonaal anticonceptivum)
• Manifeste of eerder doorgemaakte veneuze trombose (diepe veneuze trombose, longembolie)
• Manifeste of eerder doorgemaakte arteriële trombose (zoals myocardinfarct) of prodromale aandoeningen (zoals angina pectoris en "transient ischaemic attack")
• Manifest of eerder doorgemaakt cerebrovasculair accident
• Aanwezigheid van (een) ernstige of meervoudige risicofactor(en) voor veneuze of arteriële trombose, zoals:
o diabetes mellitus met vasculaire symptomen
o ernstige hypertensie
o ernstige dyslipoproteïnemie.
• Erfelijke of verworven predispositie voor veneuze of arteriële trombose, zoals APC-resistentie, antitrombine III-deficiëntie, proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, hyperhomocysteïnemie en antifosfolipide-antilichamen (anticardiolipinen-antilichamen, lupus anticoagulans).
• Anamnese van migraine met focale neurologische symptomen.
• Ernstige leveraandoening zolang de leverfunctiewaarden niet genormaliseerd zijn.
• Aanwezigheid of anamnese van levertumoren (goedaardige of kwaadaardige).
• Aanwezigheid of vermoeden van maligne aandoeningen die door geslachtssteroïden worden beïnvloed (bv. van de geslachtsorganen of de borsten).
• Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
• Aanwezigheid of vermoeden van zwangerschap.
• Lactatie.
Diane-35 is niet bestemd voor mannelijke patiënten.

Gegevens
CNK2267078
FabrikantenBayer
MerkenBayer
Breedte45 mm
Lengte110 mm
Diepte40 mm
Hoeveelheid verpakking6
Bijsluiter