Dermestril 50 Patches 26

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Symptomen van oestrogeendeficiëntie

 • De behandeling wordt gewoonlijk begonnen met Dermestril 25, tweemaal per week
 • Als na een behandeling van 1 tot 2 maanden met Dermestril 25 de symptomen van oestrogeengebrek niet zijn verminderd, kan een hogere dosis worden gebruikt

Preventie van osteoporose

 • De behandeling zal worden begonnen met Dermestril 50.
 • Aanpassingen in de behandeling kunnen worden gemaakt met behulp van Dermestril 100
 • Bij vrouwen met een intacte baarmoede: aanvullend een progestageen aan een oestrogeenbehandeling toevoegen voor ten minste 12 tot 14 dagen per maand of per cyclus van 28 dagen
 • Cyclische dosering

 • Behandeling van 21 dagen gevolgd door een interval van 7 dagen zonder behandeling.

 • Het progestageen wordt gewoonlijk gedurende 12 tot 14 dagen per cyclus toegevoegd
 • Continu sequentiële dosering
 • Continue dosering
 • Het progestageen wordt gewoonlijk op een sequentiële wijze gedurende 12 tot 14 dagen (of meer) van elke 28 daagse cyclus toegevoegd

Toedieningswijze

 • Breng de pleister aan op de huid van heup, bovenste kwadrant van de bil, ter hoogte van de lendenen of de buik en druk het gehele oppervlak en de randen stevig vast
 • Aanbrengen op een schone, droge en niet-vettige huid zonder roodheid of irritatie
 • Lichaamszones die plooien vormen of tijdens beweging blootstaan aan wrijving moeten worden vermeden, omdat de transdermale pleister daardoor los zou kunnen raken
 • Niet op of dichtbij de borsten aanbrengen
 • Elke gebruikte pleister dient na 3-4 dagen verwijderd te worden en te worden vervangen door een nieuwe pleister
 • De pleisters niet twee keer achter elkaar op hetzelfde huidgedeelte aanbrengen
 • Ingeval de pleister los zou laten moet deze door een nieuwe pleister worden vervangen
 • De patiënt kan met de pleister douchen of een bad nemen
Indicatie
 • Hormonale substitutietherapie (HST) voor symptomen van oestrogeendeficiëntie bij vrouwen die al sinds minstens 6 maanden geen maandstonden meer hebben
 • Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op toekomstige fracturen die intolerant of gecontra-indiceerd zijn voor andere goedgekeurde geneesmiddelen voor preventie van osteoporose
Contra indicatie

• Geconstateerde, een voorgeschiedenis van of een vermoeden van borstkanker;
• Geconstateerde of een vermoeden van kwaadaardige, oestrogeenafhankelijke tumoren (bijv. endometriumkanker);
• Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
• Onbehandelde endometriumhyperplasie;
• Vroegere of huidige veneuze trombo-embolie (diepe veneuze trombose, longembolie);
• Bekende trombofiele aandoeningen (bijv. proteïne C-, proteïne S- of antitrombinedeficiëntie, );
• Actieve of recente arterische trombose aandoeningen (bijv. angina, myocard infarct);
• Acute leveraandoeningen of een voorgeschiedenis met leveraandoeningen, zolang uw leverfunctieonderzoeken nog niet tot normaal zijn teruggekeerd;
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen;
• Porfyrie.

Gegevens
CNK1461037
FabrikantenBesins Healthcare Benelux
MerkenBesins Healthcare
Breedte84 mm
Lengte84 mm
Diepte27 mm
Hoeveelheid verpakking26
Bijsluiter