Depo-medrol Vial 3 X 40mg/1ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Systemische werking

 • De intramusculaire dosis varieert naargelang van de ernst van de te behandelen aandoening.
 • Wanneer een langdurig effect beoogd wordt, kan de wekelijkse dosis berekend worden door de dagelijkse orale dosis met 7 te vermenigvuldigen en deze in één enkele intramusculaire injectie toe te dienen
 • 1 enkele intramusculaire injectie van 40 mg om de twee weken
 • Wekelijkse onderhoudsdosis: 40 tot 120 mg.
 • 40 tot 120 mg IM per week gedurende één tot vier weken.
 • Verlichting binnen de 8 tot 12 uur na IM inspuiting van één enkele dosis van 80 tot 120 mg verlichting optreden.
 • Injectie na 5 of 10 dagen herhalen.
 • 80 mg per week
 • Verlichting binnen de 6 à 48 uur na intramusculaire toediening van 80 tot 120 mg
 • IM injectie van 80 tot 120 mg binnen de 6 uur gevolgd door een verbetering van de cattarale symptomen

Lokale werking

 • De dosis voor intra-articulaire toediening hangt af van de grootte van het gewricht en varieert naargelang van de ernst van de toestand van elke individuele patiënt
 • Knieën, enkels, schouders: 20 tot 80 mg
 • Ellebogen, polsen: 10 tot 40 mg
 • Metacarpofalangeaal, intrafalangeaal, sternoclaviculair, acromioclaviculair: 4 tot 10 mg
 • Naargelang van de ernst van de aandoening kan de dosis variëren van 4 tot 30 mg.
 • Bij recurrerende of chronische gevallen kunnen herhaalde inspuitingen noodzakelijk blijken
 • Bij tendinitis of tenosynovitis: suspensie in de peesschede en niet in de pees zelf inspuiten.
 • Bij epicondylitis: suspensie in de pijnlijkste plek inspuiten
 • Na grondige reiniging met een geschikt antisepticum zoals alcohol 70%, wordt 20 tot 60 mg van de suspensie in het letsel ingespoten.
 • Bij grote letsels: 20 tot 40 mg via herhaalde lokale injecties toedienen.

Intrarectale toediening

 • Doses van 40 tot 120 mg toegediend als retentieklysma of door middel van continu druppelklysma 3 tot 7 maal per week gedurende 2 of meer weken.
 • Bij vele patiënten kunnen de symptomen onderdrukt worden met 40 mg DEPO-MEDROL toegediend in 30 tot 300 ml water.
Indicatie
 • Als adjuvans van de onderhoudstherapie (analgetica, kinesitherapie, fysiotherapie, ...) en voor kortstondig gebruik (om de patiënt over een acute episode of exacerbatie heen te helpen) bij
  • Arthritis psoriatic
  • Spondylitis ankylopoietic
  • Post-traumatische artros
  • Synovitis bij artros
  • Reumatoïde artritis, met inbegrip van de juveniele vorm (in sommige gevallen kan een laag gedoseerde onderhoudstherapie noodzakelijk zijn
  • Acute en subacute bursiti
  • Epicondyliti
  • Acute aspecifieke tenosynoviti
  • Acute artritis bij jich
  • Tijdens een exacerbatie of als onderhoudstherapie in bepaalde gevallen van:
  • Systemische lupus erythematosu
  • Systemische dermatomyositis (polymyositis
  • Acute reumatische carditi
  • Pemphigu
  • Ernstig erythema multiforme (syndroom van Stevens-Johnson
  • Dermatitis exfoliativ
  • Mycosis fungoide
  • Dermatitis herpetiformis bullosa (de sulfonen zijn de eerstekeuzebehandeling en systemische toediening van glucocorticoïden is een adjuvans
  • Onderdrukking van ernstige of invaliderende allergische toestanden, die niet reageren op adequate conventionele therapieën bij
  • Chronische astmatische respiratoire aandoeninge
  • Contactdermatiti
  • Atopische dermatiti
  • Serumziekt
  • Seizoengebonden of chronische allergische riniti
  • Medicamenteuze allergi
  • Urticaria na transfusi
  • Quincke-oedeem (adrenaline is het eerstekeuzepreparaat
  • Ernstige acute en chronische oogaandoeningen van allergische en inflammatoire aard, zoals:
  • Herpes zoster ophthalmicu
  • Iritis, iridocycliti
  • Chorioretiniti
  • Diffuse uveïtis posterio
  • Neuritis optic
  • Om de patiënt over een kritieke ziekteperiode heen te helpen bij
  • Colitis ulcerosa (systemische therapie
  • Ziekte van Crohn (systemische therapie
  • Voor inductie van diurese of remissie van proteïnurie bij nefrotisch syndroom zonder uremie van het idiopathisch type of veroorzaakt door lupus erythematosu
  • Symptomatische pulmonale sarcoïdosi
  • Berylliosi
  • Fulminerende of gedissemineerde longtuberculose bij gelijktijdige toediening van adequate tuberculostatic
  • Syndroom van Loeffler, indien de klassieke behandeling geen effect heeft gesorteer
  • Aspiratiepneumoni
  • Hematologische stoornisse
  • Verworven (auto-immune) anaemia haemolytic
  • Secundaire trombocytopenie bij volwassene
  • Erytroblastopenie (aplastische anemie
  • Congenitale (erytroïde) anaemia hypoplastic
  • Oncologische aandoeninge
  • Voor palliatieve behandeling van:
  • Leukemieën en lymfomen bij volwassene
  • Acute leukemie bij kindere
  • Primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiënti
  • Acute bijnierschorsinsufficiënti
  • Congenitale bijnierhyperplasi
  • Hypercalciëmie bij kanke
  • Niet-etterende thyreoïditi
  • Meningitis tuberculosa met dreigend of reeds ingesteld subarachnoïdaal block, in combinatie met adequate tuberculostatic
  • Trichinosis met neurologische of myocardiale implicati
  • Zenuwstelsel: acute exacerbaties van multiple scleros
  • Synovitis bij osteoartriti
  • Reumatoïde artriti
  • Acute en subacute bursiti
  • Acute artritis bij jich
  • Epicondyliti
  • Acute aspecifieke tenosynoviti
  • Post-traumatische osteoartriti
  • Keloïde
  • Gelokaliseerde gehypertrofieerde, geïnfiltreerde, inflammatoire letsels van: lichen planus, psoriasis, granuloma annulare en lichen simplex chronicus (neurodermatitis
  • Discoïde lupus erythematosu
  • Alopecia areat
  • Een infiltratie met DEPO-MEDROL kan ook nuttig zijn ter behandeling van cystische tumoren, aponeurosen of tendinitis (ganglia)
  • Colitis ulceros
Contra indicatie

- Intrathecale toediening
- Intraveneuze toediening
- Intranasale en oftalmische toediening en diverse injectieplaatsen (schedelhuid, oropharynx, ganglion sphenopalatinus)
- Systemische schimmelinfecties
- Bekende overgevoeligheid voor methylprednisolonacetaat of voor één van de in "Samenstelling" vermelde bestanddelen.

Gegevens
CNK0033597
FabrikantenPfizer
MerkenPfizer
Breedte91 mm
Lengte152 mm
Diepte35 mm
Hoeveelheid verpakking3
Bijsluiter