Dafalgan Pediatrie 30mg/ml Siroop 150ml

Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De geadviseerde dosering is:
De gebruikelijke dosering bij kinderen bedraagt 15 mg/kg, om de 6 uur (ofwel 60 mg/kg/24 uur); in
geval van geelzucht zal deze posologie tot de helft herleid worden.
De niet te overschrijden maximale dosis bedraagt 60 mg/kg/24 uur. Raadpleeg uw arts in de volgende
situaties:
• ernstige leveraandoeningen,
• syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht),
• chronische ondervoeding,
• dehydratatie.
De te gebruiken dosering moet aangepast worden aan het gewicht en de toestand van de patiënt.
Het doseringssysteem is trapsgewijs gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kg en voorziet
per inname een dosis van 15 mg paracetamol per kg lichaamsgewicht van het kind.
Vul het doseringssysteem op basis van het lichaamsgewicht van het kind zodat het vloeistofniveau
ermee overeenkomt.
- Kinderen van 4 tot 16 kg: vul het doseringssysteem tot de dosering bereikt wordt die overeenstemt
met het lichaamsgewicht van het kind of tot de dosering die er het nauwst bij aansluit.
- Kinderen van 16 tot 32 kg: vul het doseringssysteem één keer totdat de maximumdosis bereikt wordt,
en vul daarna het doseringssysteem een tweede keer totdat het lichaamsgewicht van het kind bereikt
wordt.

Samenstelling

- De werkzame stof in dit middel is paracetamol.
- De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 6000, vloeibare suiker, sucrose, kaliumsorbaat,
karamel-vanillearoma, anhydrisch citroenzuur en gezuiverd water.
Zie ook rubriek 2 'DAFALGAN PEDIATRIE bevat'.

Indicatie

Farmacotherapeutische groep
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend).
Het is voorbehouden voor kinderen tot 50 kg.
Therapeutische indicaties
DAFALGAN PEDIATRIE wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie
  • Als het kind allergisch is voor paracetamol, fenacetine of een van de andere stoffen in dit
    geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
  • Als het kind intolerant is voor fructose of het glucose-galactose malabsorptiesyndroom.
Gegevens
CNK3734886
FabrikantenUPSA Belgium SA/NV
MerkenDafalgan
Breedte55 mm
Lengte65 mm
Diepte135 mm
Bijsluiter