Dafalgan Codeine 500mg Tabl 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en adolescenten (lichaamsgewicht > 50 kg):
Tot driemaal daags 1 à 2 tabletten. Wacht steeds minstens 6 uur tussen 2 innamen.
- De maximale dagelijkse dosis van 8 tabletten per 24 uur mag niet worden overschreden.
- Voor volwassenen die minder dan 50 kg wegen mag de maximale dagdosis van 60 mg / kg / per 24 uur
paracetamol niet overschreden worden
- Bij patiënten met een verminderde leverfunctie moet de dosis worden verminderd of het doseringsinterval
worden verlengd. De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 4 tabletten in geval van leverinsufficiëntie,
syndroom van Gilbert of chronisch alcoholisme.
- Bij patiënten met matige of ernstige nierinsufficiëntie moet het doseringsinterval worden verlengd.
Nierinsufficiëntie verhoogt het risico op accumulatie van paracetamol en codeïne. Bij patiënten met matige
of ernstige nierinsufficiëntie moet het minimuminterval tussen elke toediening worden aangepast volgens het
volgende schema:
Creatinineklaring Dosisinterval
kl 10 tot > 50 ml/min. 6 uur
kl < 10 ml/min. 8 uur
Kinderen ouder dan 12 jaar en adolescenten met een lichaamsgewicht van 33 tot 50 kg:
Tot viermaal daags 1 tablet. Wacht steeds minstens 6 uur tussen 2 innamen. De maximale dagelijkse dosis
mag 60 mg / kg paracetamol en 240 mg codeïne per 24 uur niet overschrijden.
Kinderen jonger dan 12 jaar of met een lichaamsgewicht < 33 kg:
Codeïne mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar vanwege het risico op toxiciteit. Bovendien
is DAFALGAN CODEÏNE niet geschikt voor toediening aan kinderen met een lichaamsgewicht < 33 kg.

Samenstelling

- De werkzame stoffen in dit middel zijn paracetamol en codeïnefosfaathemihydraat. Elk tablet bevat 500
mg paracetamol en 30 mg codeïnefosfaathemihydraat.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Voor de filmomhulde tabletten: polyvidone-excipiens, microkristallijne cellulose (E460), vervlechte
natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumstearaat (E572), wit filmvormend middel (E464, E171)
(hypromellose 70 tot 80%, titaniumdioxide 12 tot 19%, glycolpropyleen 5 tot 10%).

Indicatie

Farmacotherapeutische groep
DAFALGAN CODEÏNE is een pijnstiller die de elkaar aanvullende werkingen van paracetamol en
codeïnefosfaat combineert.
Therapeutische indicaties
DAFALGAN CODEÏNE is aangewezen voor de symptomatische behandeling van matige tot ernstige pijn die
niet kan worden bestreden met alleen paracetamol.
Codeïne kan worden gebruikt bij kinderen ouder dan 12 jaar voor kortdurende verlichting van matige pijn die
niet kan worden verlicht door andere pijnstillers zoals alleen paracetamol of alleen ibuprofen.
Dit product bevat codeïne. Codeïne behoort tot een groep geneesmiddelen, genaamd opioïde analgetica,
waarvan de werking gericht is op pijnverlichting. Het kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere
pijnstillers zoals paracetamol.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor paracetamol, codeïne, fenacetine of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
  Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 • Zonder het advies van uw arts als uit medisch onderzoek blijkt dat u aan een ernstige nier- of
  leveraandoening lijdt, aan een hart- of longziekte, een anemie, een te hoge intracraniale druk, tekenen
  van ademhalingsinsufficiëntie, acute astma, schedeltrauma.
 • U bent een kind jonger dan 12 jaar.
 • In geval van fenylketonurie mag u de bruistabletten niet innemen; er is geen probleem voor de tabletten
  die moeten worden ingeslikt.
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen dit middel niet gebruiken voor het bestrijden van pijn na het
  chirurgisch verwijderen van de amandelen (tonsillen) of neusamandelen (adenoïden) vanwege het
  obstructieve slaapapneusyndroom.
 • U weet dat u codeïne erg snel in morfine omzet (metaboliseert).
 • U geeft borstvoeding.
Details
CNK1482223
FabrikantenUPSA Belgium SA/NV
MerkenDafalgan
Breedte71 mm
Lengte104 mm
Diepte32 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter