Co Losartan Teva 50mg/12,5mg Filmomh Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Hypertensie

Losartan en hydrochloorthiazide is niet bedoeld voor gebruik als aanvangstherapie, maar voorpatiënten bij wie de bloeddruk met alleen kaliumlosartan of hydrochloorthiazide onvoldoende wordtverlaagd.

Dosistitratie met de individuele bestanddelen (losartan en hydrochloorthiazide) wordt aanbevolen.Als dat klinisch gepast is kan een directe overstap van monotherapie naar de vaste combinatie wordenoverwogen bij patiënten van wie de bloeddruk onvoldoende verlaagd wordt.

De gebruikelijke onderhoudsdosering is éénmaal daags 1 tablet Co-Losartan Teva 50 mg/12,5 mg(losartan 50 mg/HCTZ 12,5 mg).

Voor patiënten die niet voldoende op Co-Losartan Teva 50 mg/12,5 mg reageren kan de dosis wordenverhoogd naar 1 tablet Co-Losartan Teva 100 mg/25 mg (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) 1 dd.De maximale dosis is 1 tablet Co-Losartan Teva 100 mg/25 mg 1 dd.

Over het algemeen wordt het bloeddrukverlagende effect binnen 3 tot 4 weken na aanvang van detherapie bereikt.

  • Gebruik bij patiënten met een nierfunctiestoornis en hemodialysepatiënten:

Bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis (d.w.z. creatinineklaring 30-50 ml/min) hoeft deaanvangsdosis niet te worden aangepast. Tabletten losartan/hydrochloorthiazide worden nietaanbevolen voor hemodialysepatiënten. Tabletten losartan/HCTZ mogen niet worden gebruikt bijpatiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (d.w.z. creatinineklaring < 30 ml/min).

  • Gebruik bij patiënten met intravasculaire volumedepletie:

Een volume- en/of natriumdepletie moet voor toediening van tabletten losartan/HCTZ wordengecorrigeerd.

  • Gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis:

Losartan/HCTZ is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

  • Gebruik bij ouderen

Voor ouderen hoeft de dosering meestal niet te worden aangepast.

  • Gebruik bij kinderen en adolescenten (< 18 jaar):

Er is geen ervaring opgedaan bij kinderen en adolescenten. Daarom moet losartan/hydrochloorthiazideniet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Co-Losartan Teva tabletten moeten worden doorgeslikt met een glas water.

Co-Losartan Teva kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Samenstelling

Elke tablet bevat 50 mg kaliumlosartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke tablet bevat 135 mg lactosemonohydraat.

  • Tabletkern

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose (E460a)

Gepregelatineerd (maïs)zetmeel

Magnesiumstearaat (E572)

  • Filmomhulling

Polyvinylalcohol

Titaandioxide (E171)

Macrogol 3350

Talk (E553b)

Geel ijzeroxide (E172)

Indicatie

Co-Losartan Teva is aangewezen voor de behandeling van essentiële hypertensie bij patiënten bij wiede bloeddruk met alleen losartan of hydrochloorthiazide onvoldoende verlaagd wordt.

Gegevens
CNK2656312
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte45 mm
Lengte112 mm
Diepte48 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter