Co Candesartan Sandoz Tabl 98 X 8mg/12,5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • Aanbevolen dosis: 1 tablet /dag
 • Het maximale effect wordt binnen de 4 weken bereikt

Toedieningswijze

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide.
Elke tablet bevat 8 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide.
Elke tablet bevat 16 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, (maïs)zetmeel, povidon K-30, carrageenan (E407), natriumcroscarmellose en magnesiumstearaat.
De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, (maïs)zetmeel, povidon K-30, carrageenan (E407), natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat, ijzeroxide rood (E172) en ijzeroxide geel (E172).

Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?

 • u bent allergisch voor candesartan cilexetil of hydrochloorthiazide of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • u bent allergisch voor sulfonamidegeneesmiddelen. Als u niet zeker weet of dat op u van toepassing is, moet u uw arts raadplegen.
 • u hebt een ernstige leveraandoening of galwegobstructie (een probleem met de afvoer van de gal uit de galblaas).
 • u hebt ernstige nierproblemen.
 • u bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter Co-Candesartan Sandoz te vermijden in het begin van de zwangerschap - zie rubriek zwangerschap).
 • u hebt ooit jicht gehad.
 • u hebt een blijvend laag kaliumgehalte in uw bloed.
 • u hebt een blijvend hoog calciumgehalte in uw bloed.
 • u heeft suikerziekte of een verminderde nierfunctie en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

Als u niet zeker bent of een van die punten op u van toepassing is, moet u met uw arts of apotheker spreken voor u Co-Candesartan Sandoz inneemt.

Gegevens
CNK2895142
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte91 mm
Lengte149 mm
Diepte55 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter