Clozapine Sandoz Comp 30 X 100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Therapieresistente schizofrenie

 • Dag 1: 12,5 mg, 1 of 2x/dag
 • Dag 2: 25 mg, 1 of 2x/dag
 • Vervolgens individuele dosisaanpassing
  • met stappen van 25 tot 50 mg tot 300 mg/dag in 2 à 3 weken
  • indien nodig, verdere dosisverhoging met stappen van 50 tot 100 mg om de 0,5 à 1 weken
  • Standaarddosis: 200 tot 450 mg/dag
  • Maximale dosis: 900 mg/dag
  • Onderhoudsdosis: vaak is dosisvermindering mogelijk na bereiken van het maximale therapeutische effect
  • Einde van de behandeling: de dosis geleidelijk verlagen gedurende 1 à 2 weken

Psychotische stoornissen bij Parkinson

 • Startdosis: 12,5 mg 's avonds
 • Vervolgens individuele dosisaanpassing
 • met stappen van 12,5 mg max. 2x/week tot max. 50 mg/dag in 2 weken
 • indien nodig, verdere dosisverhoging met stappen van 12,5 mg/week
 • Standaarddosis: 25 tot 37,5 mg/dag
 • Maximale dosis: 100 mg /dag
 • Einde van de behandeling: de dosis met stappen van 12,5 mg verlagen gedurende 1 à 2 weken

Toedieningswijze

 • > 200 mg/dag: de dosis verdelen; indien ongelijke doses, de hoogste innemen bij het slapengaan
 • < 200 mg/dag: mag in 1 inname, 's avonds
Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is clozapine.
Elke tablet bevat 25 mg clozapine.
Elke tablet bevat 50 mg clozapine.
Elke tablet bevat 100 mg clozapine.

De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, watervrije colloïdale silica, natriumlaurylsulfaat, povidone (K25), microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A) en magnesiumstearaat.

Indicatie

Schizofrenie en psychose

 • Patiënten met therapieresistente schizofrenie of patiënten die ernstige, onbehandelbare neurologische bijwerkingen vertonen op andere antipsychotica, met inbegrip van atypische antipsychotica
 • Therapieresistentie wordt gedefinieerd als het uitblijven van een bevredigende klinische verbetering ondanks het gebruik van adequate doses van minstens twee verschillende antipsychotica, waaronder een atypisch antipsychoticum, gedurende een voldoende lange tijd
 • Psychotische stoornissen die optreden bij de ziekte van Parkinson, als een standaardbehandeling geen resultaat oplevert
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor clozapine of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • U bent niet in staat om regelmatig bloedonderzoek te laten verrichten.
 • Er werd u gezegd dat u een laag aantal witte bloedcellen hebt (bijv. leukopenie of agranulocytose), vooral als dit veroorzaakt werd door geneesmiddelen. Dit is niet van toepassing als u een laag aantal witte bloedcellen had als gevolg van eerdere chemotherapie.
 • U moest voorheen stoppen met het gebruik van Clozapine Sandoz vanwege ernstige bijwerkingen (bijv. agranulocytose of hartproblemen).
 • U wordt behandeld of bent behandeld geweest met langwerkende depot-injecties met antipsychotica.
 • U lijdt aan een beenmergziekte of heeft ooit een beenmergziekte gehad.
 • U lijdt ongecontroleerde epilepsie (aanvallen of stuipen).
 • U lijdt aan een acute geestesziekte ten gevolge van alcohol of drugs (bijv. narcotica).
 • U lijdt aan een verminderd bewustzijn en ernstige slaperigheid.
 • U lijdt aan een circulatiecollaps die kan optreden als gevolg van een ernstige shock.
 • U lijdt aan een ernstige nieraandoening.
 • U lijdt aan myocarditis (een ontsteking van de hartspier).
 • U lijdt aan een andere ernstige hartaandoening.
 • U heeft symptomen van een actieve leverziekte, zoals geelzucht (vergeling van de huid en ogen, misselijkheid en verlies van eetlust).
 • U lijdt aan een andere ernstige leveraandoening.
 • U lijdt aan paralytische ileus (uw darmen werken niet goed en u hebt ernstige constipatie).
 • U gebruikt een geneesmiddel dat de juiste werking van uw beenmerg stopt.
 • U gebruikt een geneesmiddel dat het aantal witte cellen in uw bloed verlaagt.

Licht uw arts in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is en neem Clozapine Sandoz niet in.
Clozapine Sandoz mag niet worden gegeven aan personen die buiten bewustzijn of in coma zijn.

Gegevens
CNK2220721
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte48 mm
Lengte100 mm
Diepte30 mm
Hoeveelheid verpakking30
Bijsluiter