Cibel 0,250mg/0,035mg Tabl 6 X 21

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

• Neem uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in.
• Neem als eerste de tablet die aangegeven is met de juiste dag van de week.
• Volg de richting van de pijl op de strip. Neem elke dag een tablet, tot alle 21 tabletten zijn
ingenomen.
• Slik de tablet in zijn geheel door, zo nodig met een beetje water. Kauw niet op de tablet.

Indicatie

CIBEL is een gecombineerde orale anticonceptiepil met lage hormoondosering die wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Elke tablet bevat twee soorten vrouwelijke geslachtshormonen, norgestimaat en ethinylestradiol. CIBEL voorkomt dat een eitje uit uw eierstokken vrijkomt, zodat u niet zwanger kunt worden. Ook maakt dit medicijn de vloeistof (slijm) in uw baarmoederhals dikker, waardoor de zaadcellen moeilijker de baarmoeder kunnen binnendringen.

Contra indicatie

• Als u een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen
(longembolie, PE) of ander orgaan heeft, of dit in het verleden heeft gehad;
• als u weet dat u een stoornis heeft die uw bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne
C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden deficiëntie
of antistoffen tegen fosfolipiden;
• als u geopereerd moet worden of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie rubriek 2
"Bloedstolsels");
• als u ooit een hartaanval of beroerte heeft gehad;
• als u angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste
verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval heeft (TIA –
voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit heeft gehad;
• als u een van de volgende ziektes heeft, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaderen kunnen
verhogen:
o ernstige diabetes met beschadiging van bloedvaten;
o ernstig verhoogde bloeddruk;
o een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed (cholesterol of triglyceriden);
o een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd;
• als u een type migraine dat 'migraine met aura' wordt genoemd heeft, of dit ooit heeft gehad;
• als u allergisch bent voor norgestimaat, ethinylestradiol of één van de stoffen in dit medicijn.
Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
• als u een ernstige leveraandoening heeft en de waarden van de leverfuncties nog niet normaal zijn;
• als u een gezwel in uw lever heeft (goedaardig of kwaadaardig);
• als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft of als er een vermoeden is dat u dat heeft;
• als u bloedverlies uit uw vagina heeft en de oorzaak niet duidelijk is;
• als u geelzucht heeft, gerelateerd met zwangerschap of eerder gebruik van een hormonaal
anticonceptiemiddel;
als u hepatitis C heeft en hiervoor medicijnen met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir of glecaprevir
/ pibrentasvir of sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir gebruikt (zie ook de rubriek "Gebruikt u nog
andere medicijnen?");
• als u een hartklepaandoening heeft die voor complicaties heeft gezorgd;
• als u een afwijkende verdikking van het baarmoederslijmvlies heeft (endometriumhyperplasie);
• als u zwanger bent of als er een vermoeden is dat u zwanger bent.

Gegevens
CNK4570909
FabrikantenCophana, Effik Benelux
MerkenCophana