Carvedilol Sandoz Comp 60 X 50mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Essentiële hypertensie

 • Startdosis: 12,5 mg, 1 x /dag gedurende 2 dagen
 • Indien nodig, de dosis verhogen met tussenstappen van minstens 2 weken
 • Onderhoudsdosis: 25 mg, 1 x /dag
 • Max. 50 mg /dag, max. 25 mg per inname

Chronische angina pectoris

 • Startdosis: 12,5 mg, 2 x /dag gedurende 2 dagen
 • Vervolgens 25 mg, 2 x /dag
 • Max. 100 mg /dag in meerdere innames

Hartfalen

 • 3,125 mg 2 x /dag gedurende de twee eerste weken
 • Indien goed verdragen, de dosis verdubbelen met tussenstappen van minstens 2 weken
 • Max. 25 mg, 2 x /dag bij patiënten < 85 kg; in uitzonderlijke gevallen max. 50 mg, 2 x /dag bij patiënten > 85 kg

Toedieningswijze

 • Mag op een nuchtere of volle maag ingenomen worden
 • Patiënten met hartfalen wordt echter wel aangeraden het geneesmiddel tijdens de maaltijden in te nemen om de absorptie te vertragen en de kans op orthostatische hypotensie te verminderen
Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is carvedilol.
Elke tablet bevat 6,25 mg carvedilol.
Elke tablet bevat 25 mg carvedilol.
Elke tablet bevat 50 mg carvedilol.
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, crospovidon, povidon K30, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat en ijzeroxide geel (E 172, alleen in tabletten van 6,25 mg).

Indicatie
 • Essentiële hypertensie
 • Chronische stabiele angina pectoris
 • Matig tot ernstig stabiel hartfalen
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor carvedilol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • U heeft ooit een piepende ademhaling gehad door astma of door andere longziekten
 • U heeft een ernstig hartfalen (zwelling van uw handen, enkels en voeten), dat wordt behandeld met geneesmiddelen die via één van uw aders (intraveneus) worden toegediend.
 • U heeft problemen met uw lever.
 • U heeft problemen met uw hart (bijvoorbeeld 'hartblok', trage hartslag, cardiogene shock). Carvedilol Sandoz is niet geschikt voor sommige mensen met bepaalde hartproblemen.
 • U heeft een zeer lage bloeddruk.
 • U heeft een bloedklonter in de longen die pijn op de borst en kortademigheid (acute longembolie) veroorzaakt.
 • U heeft een specifiek type van zeldzame pijn op de borst (prinzmetalangina).
 • Men heeft u verteld dat u een hoge bloeddruk heeft als gevolg van een tumor in de nabijheid van uw nieren (feochromocytoom).
 • Men heeft u verteld dat uw bloed zuurder is dan normaal (een aandoening die metabole acidose wordt genoemd).
 • U neemt een van de volgende geneesmiddelen:
 • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) (voor depressie)
 • injecties met verapamil of diltiazem (gebruikt bij de behandeling van hartproblemen en om de bloeddruk te verlagen)
 • U geeft borstvoeding.

Neem Carvedilol Sandoz niet in als een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is.
Twijfelt u, vraag dan advies aan uw arts of apotheker voor u Carvedilol Sandoz inneemt.

Gegevens
CNK2071611
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte45 mm
Lengte103 mm
Diepte45 mm
Hoeveelheid verpakking60
Bijsluiter