Amlodipine Teva 5mg Tabl Blister 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassenen

Voor de behandeling van zowel hypertensie als angina pectoris is de gebruikelijke aanvangsdosis 1maal daags 5 mg. Indien het gewenste therapeutische effect niet bereikt wordt binnen 2-4 weken, kandeze dosis worden verhoogd tot een maximum van 10 mg per dag (in één gift) afhankelijk van dereactie van de patiënt. Amlodipine kan gebruikt worden als monotherapie of in combinatie met anderegeneesmiddelen tegen angina pectoris bij patiënten met angina pectoris die refractair is tegen nitratenen/of adequate dosissen van bètablokkers.

Er is geen dosisaanpassing van amlodipine vereist bij gelijktijdige toediening van thiazide diuretica,bètablokkers en angiotensineconversie-enzymremmers.

Speciale populaties

Oudere patiënten

Amlodipine wordt even goed verdragen indien het in dezelfde dosissen wordt gebruikt bij oudere ofjongere patiënten. De normale doseringsschema's worden aanbevolen voor ouderen, maarvoorzichtigheid is geboden bij dosisverhogingen.

Patiënten met leverinsufficiëntie

Er werden geen doseringsaanbevelingen bepaald voor patiënten met lichte tot matigeleverinsufficiëntie; bijgevolg moet de keuze van de dosis voorzichtig gebeuren en de behandeling moetgestart worden aan de ondergrens van het doseringsinterval. Defarmacokinetiek van amlodipine werd niet bestudeerd bij ernstige leverinsufficiëntie. Amlodipine moetgestart worden in de laagste dosis en traag getitreerd worden bij patiënten met ernstigeleverinsufficiëntie.

Patiënten met nierinsufficiëntie

Veranderingen in de plasmaconcentraties van amlodipine zijn niet gecorreleerd met de graad vannierinsufficiëntie; bijgevolg wordt de normale dosering aanbevolen. Amlodipine is niet dialyseerbaar.

Pediatrische patiënten

- Kinderen en adolescenten met hypertensie van 6 tot 17 jaar

De aanbevolen antihypertensieve orale dosis bij pediatrische patiënten van 6 tot 17 jaar is 2,5 mgeenmaal per dag als aanvangsdosis; deze kan verhoogd worden tot 5 mg eenmaal per dag als degewenste bloeddruk niet is bereikt na 4 weken. Dosissen hoger dan 5 mg per dag werden nietbestudeerd bij pediatrische patiënten.

- Kinderen jonger dan 6 jaar

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

Tablet voor orale toediening.

Samenstelling

Elke tablet bevat amlodipinebesilaat overeenkomend met 5 mg amlodipine.

  • Lijst van hulpstoffen

Microkristallijne cellulose

Calciumwaterstoffosfaat

Natriumzetmeelglycolaat (type A)

Magnesiumstearaat

Indicatie

Essentiële hypertensie.

Chronisch stabiele vasospastische (Prinzmetal) angina pectoris.

Gegevens
CNK2550010
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte50 mm
Lengte136 mm
Diepte20 mm
Hoeveelheid verpakking28
Bijsluiter