Activelle Comp 3 X 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Activelle is een hormonale substitutietherapie (HST) voor de symptomen van oestrogeendeficiëntie en de preventie van osteoporose bij vrouwen in de menopauze die een verhoogd risico op breuken vertonen en die geen andere geneesmiddelen, goedgekeurd voor de preventie van osteoporose, verdragen of voor wie deze geneesmiddelen tegenaangewezen zijn.

Er is slechts een beperkte ervaring met deze behandeling bij vrouwen ouder dan 65 jaar

Gebruik

Vrouwen < 65 jaar

 • 1 tablet per dag, zonder onderbrekin

Toedieningswijze

 • Inname bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag
 • Indien de patiënte vergeten is een tablet in te nemen, dient deze zo spoedig mogelijk ingenomen te worden binnen de volgende 12 uur.
 • Indien meer dan 12 uur verstreken zijn, dient de tablet weggegooid te worden
Samenstelling

Iedere filmomhulde tablet bevat:

1 mg estradiol (als estradiolhemihydraat) en 0,5 mg norethisteronacetaat.

Hulpstoffen:

Tabletkern:

 • Lactosemonohydraat
 • Maïszetmeel
 • Copovidon
 • Talk
 • Magnesiumstearaat

Filmomhulsel:

 • Hypromellose
 • Triacetine
 • Talk
Indicatie
 • Hormonale substitutietherapie (HST) van de symptomen van oestrogeendeficiëntie bij vrouwen die meer dan 1 jaar in de menopauze zijn
 • Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen die een verhoogd risico op breuken vertonen en die geen andere geneesmiddelen, goedgekeurd voor de preventie van osteoporose, verdragen of voor wie deze geneesmiddelen tegenaangewezen zijn
Contra indicatie

- Aanwezigheid, voorgeschiedenis of vermoeden van borstkanker
- Aanwezigheid, voorgeschiedenis of vermoeden van oestrogeengevoelige kwaadaardige tumoren (bv. endometriumcarcinoom)
- Vaginale bloeding waarvan de oorzaak niet bekend is
- Onbehandelde hyperplasie van het endometrium
- Vroegere of huidige veneuze trombo-embolie (diepe veneuze trombose, longembolie)
- Gekende trombofiele aandoeningen (bv. proteïne C-, proteïne S- of antitrombinedeficiëntie)
- Actieve of vroegere arteriële trombo-embolische aandoening (bv. angina pectoris, myocardinfarct)
- Acute leveraandoening of voorgeschiedenis van leveraandoening, zolang de leverfunctietesten niet genormaliseerd zijn
- Gekende overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen
- Porfyrie.

Gegevens
CNK1436872
FabrikantenNovo Nordisk Pharma
MerkenNovo Nordisk Pharma
Breedte64 mm
Lengte65 mm
Diepte38 mm
Hoeveelheid verpakking3
Bijsluiter