Adrenaline Hcl Sterop 1mg/ml Opl Inj Amp 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Noch bij de behandeling van shock ten gevolge van overgevoeligheid voor een vreemde stof,
noch tijdens reanimatie mag ADRENALINE STEROP alleen gebruikt worden. Het moet
steeds deel uitmaken van een welbepaalde protocol. Toediening van adrenaline gebeurt
normaal door een arts of opgeleide verpleegkundige.
Volg zorgvuldig de aanwijzingen van uw arts op als u adrenaline moet inspuiten. Hij zal u zeggen
hoeveel u moet ervan gebruiken. De aanwijzingen kunnen anders zijn dan deze die in deze bijsluiter
staat.
De injectie gebeurt net onder de huid maar kan ook in de spier of rechtstreeks in de ader gegeven
worden.
Kinderen krijgen een lagere dosis, naargelang hun lichaamsgewicht.
Voor patiënten die adrenaline gebruiken als spoedbehandeling van een allergische reactie:
- Als u een allergische reactie hebt zoals uw arts het u beschreven heeft, moet u onmiddellijk
ADRENALINE STEROP gebruiken.
- Houdt het geneesmiddel altijd gebruiksklaar.
ADRENALINE STEROP is uitsluitend bestemd voor injectie.

Samenstelling

ADRENALINE STEROP 1 mg/1 ml: 1 mg adrenaline basis onder vorm van
adrenalinechloorhydraat.

Indicatie

Dit geneesmiddel bevat adrenaline (epinefrine), een alfa- en bèta-sympathicomimeticum. Dat is een
geneesmiddel die de tensie verhoogt.
Adrenaline (epinefrine) voor injectie is geïndiceerd voor
- uiterste spoed ten gevolge van een hartstilstand om de hartslag opnieuw op gang te krijgen.
- behandeling van ernstige allergische reacties op insectensteken of beten, geneesmiddelen,
voedsel of een andere stof.

Contra indicatie

- U bent allergisch of u denkt dat u allergisch bent voor adrenaline of voor één van de stoffen in
dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter. In alle
spoedomstandigheden moet de arts rekening houden met de risico-batenverhouding bij de keuze
van de toe te dienen of voor te schrijven medicatie.
- Indien u zwanger bent, behalve als de arts het u voorschrijft. Hij zal u de risico's en voordelen van
gebruik van adrenaline tijdens de zwangerschap uitleggen.
- Indien u aan het bevallen bent want adrenaline kan de weeën van de baarmoeder tijdens de arbeid
stilleggen.
- Als u borstvoeding geeft want adrenaline gaat door in de moedermelk.
- Als de oplossing roze of bruin verkleurd is of als ze een neerslag bevat.

Gegevens
CNK4581468
FabrikantenSterop group