Sibelium Comp 28 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Migraine

 • Patiënten < 65 j: 10 mg per dag
 • Patiënten > 65 j: 5 mg per dag
 • De behandeling stopzetten indien geen significante verbetering na 2 maanden wordt waargenomen
 • Hetzij de dosis verlagen;
 • Hetzij om de 2 dagen innemen;
 • Hetzij innemen gedurende 5 dagen telkens gevolgd door 2 opeenvolgende medicatievrije dagen per week
 • De onderhoudsbehandeling stopzetten na 6 maanden
 • Indien de patiënt hervalt, mag een nieuwe behandeling worden ingesteld

Vertigo

 • Dezelfde dosis als bij migraine
 • De behandeling niet langer voortzetten dan nodig is om de symptomen onder controle te krijgen. Dit duurt meestal niet langer dan 2 maanden
 • De behandeling stopzetten indien na 1 maand behandeling van chronische vertigo en na 2 maanden behandeling van paroxismale vertigo geen significante verbetering wordt vastgesteld

Toedieningswijze

 • 's avonds innemen
Indicatie

Migraine

Vestibulaire vertigo

Contra indicatie

- bij patiënten met depressie of bij patiënten met een recurrente depressie in de voorgeschiedenis .
- bij patiënten met symptomen van de ziekte van Parkinson of andere extrapiramidale stoornissen in de anamnese .
- overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).

Gegevens
CNK0079111
FabrikantenJohnson & Johnson
MerkenJohnson & Johnson
Breedte73 mm
Lengte97 mm
Diepte22 mm
Hoeveelheid verpakking28
Bijsluiter