Armunia 30 Sandoz Filmomh Tabl 3 X 21

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gewoonlijke posologie

 • De tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen, in de volgorde die op de verpakking staat aangegeven
 • 1 tablet/dag innemen gedurende 21 opeenvolgende dagen
 • De volgende strip beginnen na een interval van 7 dagen zonder tabletten. Tijdens dit interval treedt gewoonlijk een onttrekkingsbloeding op

Bij het vergeten innemen van meer dan 12 uur

 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan
 • Een barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan
 • Geen bijkomende maatregelen nodig indien de tabletten de vorige 7 dagen correct ingenomen werden, anders barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Ofwel het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan en de volgende strip beginnen zodra de huidige leeg is, zonder onderbrekingsweek
 • Ofwel onmiddellijk een onderbrekingsweek inlassen, startend op de dag dat het eerste tablet vergeten was
 • Wanneer de vrouw 7 dagen voor het eerste vergeten tablet alle dragees correct heeft ingenomen, zijn geen bijkomende maatregelen nodig. Anders moet de eerste methode gekozen worden en moet gedurende 7 dagen een barrièremethode gebruikt worden
Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn ethinylestradiol 0,03 mg en drospirenon 3 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern van de tablet: lactosemonohydraat, maiszetmeel, voorgegelatineerd zetmeel (maïs), crospovidon, povidon, polysorbaat 80, magnesiumstearaat.Filmomhulling: gedeeltelijk gehydrolyseerd polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol 3350, talk, geel ijzeroxide (E172).

Indicatie

Orale anticonceptie.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?U mag Armunia 30 niet gebruiken als u een van de hieronder opgesomde aandoeningen heeft. Als u een van de hieronder opgesomde aandoeningen heeft, moet u dat melden aan uw arts. Uw arts zal met u bespreken welk ander voorbehoedmiddel geschikter zou kunnen zijn.

 • Als u een bloedstolsel in een bloedvat van uw benen (diepe veneuze trombose, DVT), uw longen (longembolie, LE) of andere organen heeft (of ooit gehad heeft);
 • Als u weet dat u een aandoening van uw bloedstolling heeft – bijvoorbeeld proteïne Cdeficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V Leiden of antifosfolipidenantistoffen;
 • Als u een operatie moet ondergaan of als u gedurende lange tijd niet op de been bent (zie rubriek "Bloedstolsels");
 • Als u ooit een hartinfarct of een beroerte heeft gehad;
 • Als u angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste teken van een hartinfarct kan zijn) of een transient ischaemic attack (TIA, tijdelijke symptomen van een beroerte) heeft (of ooit gehad heeft);
 • Als u een van de volgende ziekten heeft die uw risico op vorming van een stolsel in de slagaders kunnen verhogen:
  ernstige suikerziekte met beschadiging van bloedvaten
 • zeer hoge bloeddruk
 • een zeer hoog gehalte aan bloedvetten (cholesterol of triglyceriden)
 • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • Als u een bepaald type migraine heeft (of ooit gehad heeft), die "migraine met aura" genoemd wordt;
 • Als u een leverziekte heeft (of ooit gehad heeft) en als uw leverfunctie nog niet normaal is;
 • Als uw nieren niet goed werken (nierinsufficiëntie);
 • Als u een levergezwel heeft (of ooit gehad heeft);
 • Als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (of ooit gehad heeft) of als vermoed wordt dat u een dergelijke kanker heeft;
 • Als u een onverklaarde vaginale bloeding heeft;
 • Als u allergisch bent voor ethinylestradiol of drospirenon of één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Dit kan jeuk, uitslag of zwelling veroorzaken.
 • Gebruik Armunia 30 niet als u hepatitis C heeft en geneesmiddelen inneemt dieombitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir bevatten (zie ook rubriek 'Gebruikt u nog anderegeneesmiddelen?').
Gegevens
CNK2882108
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte55 mm
Lengte104 mm
Diepte22 mm
Hoeveelheid verpakking3
Bijsluiter